David Guske

referent územně analytických podkladů, úřad územního plánování (obce Kalek, Vysoká Pec, Málkov, Černovice, Nezabylice, Všehrdy)

E-mail: d.guske@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 439

Kontakty