Dodavatelské smlouvy 2015

d201500008 Repre ples 2015 - účinkující (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201500019ceska-posta---svoz-a-rozvoz-listovnich-zasilek.pdf (PDF 1,1 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201500044 - Příkazní smlouva mediální poradenství (PDF 7,3 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201500346 licenčni smlouva. repre ples (PDF 2,8 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201500394-Smlouva o poskytování služeb-Datasoft-man (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201500349 Rezervační smlouva o odběru náhradního plnění 2015 (PDF 4,4 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
d201500547 Smlouva o dodávce pramenité vody Šumavský pramen (PDF 2,8 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
d201500546 Smlouva o výpůjčce aquamatu (PDF 4,2 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
Dodatek č.1 k příkazní smlouvě č.201500044 z 8.4.2015 (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201500480 Smlouva o dílo - Strategie rozvoje města  (PDF 6 MB), 1.6.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500511 Smlouva o dílo - Opěrná zeď  (PDF 16,3 MB), 15.6.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d20201500703 - OSA - Licenční smlouva (PDF 3,8 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová