Dokumenty Rady a Zastupitelstva města

001-02-07 Jednací řád komisí RSMCH (PDF 315 kB), 12.10.2020, Vložil(a): Laušmanová Petra
002-04-99 Směrnice ZSMCH pro likvidaci a vyřazení majetku města (DOCX 142 kB), 26.9.2018, Vložil(a): Anna Benešová
003-07-17 Směrnice RSMCH - Zásady schvalování účetních závěrek p.o. SMCH (DOC 168 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
004-07-17 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace SMCH (PDF 679 kB), 23.6.2017, Vložil(a): Anna Benešová
005-09-20 Jednací řád a statut výborů (PDF 336 kB), 30.9.2020, Vložil(a): Laušmanová Petra
006-04-02 Směrnice RSMCH - Řád veřejného pohřebiště (DOC 117 kB), 30.8.2018, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
007-08-02 Směrnice RSMCH - Pravidla na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města (DOC 133 kB), 30.8.2018, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
010-03-11 Kontrolní řád výborů ZSMCH (PDF 170 kB), 28.5.2014
011-03-17 Metodický pokyn-Zadávání zakázek malého rozsahu-aktualizace k 1.10.2020 (PDF 1,3 MB), 30.9.2020, Vložil(a): Laušmanová Petra
012-12-03 Směrnice RSMCH - Pravidla pro zřizování věcných břemen ze strany SMCH (DOC 108 kB), 30.8.2018, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
013-06-16 Statut fondu oprav majetku města Chomutova (PDF 1,3 MB), 11.10.2016, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
014-06-16 Zásady pro poskytování příspěvků z fondu oprav majetku města Chomutova (PDF 902 kB), 11.10.2016, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
015-08-14 Směrnice RSMCH o odtahu vozidel (PDF 644 kB), 19.5.2016, Vložil(a): Anna Benešová
017-02-04 Směrnice RSMCH - Pravidla na pronájem pozemků ve vlastnictví města (DOC 97 kB), 30.8.2018, Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
019-06-20 Jednací řád ZM SMCH (PDF 530 kB), 30.9.2020, Vložil(a): Laušmanová Petra
020-07-06 Jednací řád rady města 30.8.2010, Vložil(a): Anna Benešová
026-12-18 Zásady k tvorbě rozpočtu statutárního města Chomutova (PDF 306 kB), 10.1.2019, Vložil(a): Laušmanová Petra
022-09-17 Směrnice RSMCH - Příkazové bloky (DOC 533 kB), 15.11.2018, Vložil(a): Anna Benešová
023-12-17 Směřnice Určení platu ŘŠ a ŠZ zřizovaných SMCH 2021  (PDF 581 kB), 22.3.2021, Vložil(a): Laušmanová Petra
024-01-96 Směrnice RSMCH pro používání znaku a historického praporu SMCH (PDF 960 kB), 22.4.2016, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
026-11-19 Zásady pro tvorbu rozpočtu 2020 (PDF 374 kB), 19.12.2019, Vložil(a): Laušmanová Petra
028-03-11Náhrady ušlého výdělku  (PDF 817 kB), 30.1.2019, Vložil(a): Laušmanová Petra
029-06-12 Směrnice RM o veřejné podpoře (PDF 717 kB), 28.5.2014
030-05-16 Směrnice RSMCH -pro zadávání veřejných zakázek úprava k 10.2.2020 (PDF 210 kB), 30.9.2020, Vložil(a): Laušmanová Petra
031-03-16 Statut Dotačního fondu RSMCH (PDF 894 kB), 21.4.2016, Vložil(a): Anna Benešová
032-12-20 Metodika účtování PO 2020 (PDF 1,3 MB), 19.1.2021, Vložil(a): Laušmanová Petra
034-02-13 Směrnice RSMCH k rozhodování o obchodních společnostech (PDF 1020 kB), 5.5.2016, Vložil(a): Anna Benešová
036-13-02 Metodický pokyn zřizovatel zástupce zřizovatele pří inventarizacích (PDF 457 kB), 5.3.2013, Vložil(a): Mgr. Slavomíra Potůčková
037-02-15 Směrnice RSMCH pro projektové řízení (DOC 468 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P1 - Grafické znázornění přípravné fáze (DOCX 596 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P2 - Návrh projektu (DOCX 52,3 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P3 - Projektový záměr (DOCX 60,1 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P4 - Registr rizik (DOCX 31,1 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P5 - Změnový požadavek - Změnový list (DOCX 61,5 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P5 - Změnový list část 2 (XLSX 11,8 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P6 - Zápis o předání a převzetí staveniště - zahájení akce (DOCX 59 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P7 - Zápis o předání a převzetí díla (DOCX 44,6 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P8 - Zápis o převzetí dlouhodobého majetku (DOCX 59 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P9 - Zápis o zařazení dlouhodobého majetku (DOC 66 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P10 - Zápis o změně pořizovací hodnoty dlouhodobého majetku (XLS 116 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P11 - Činnosti zajišťované technickým dozorem investora (DOCX 33,7 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P12 - Číselník kódů opatření a cílů RSRM (DOCX 40,2 kB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
037-02-15 P13 - Návrh zařazení akce do rozpočtu (DOCX 1,5 MB), 29.8.2018, Vložil(a): Anna Benešová
039-12-19 Zásady pro poskytování dotací 2020 (platné od 01.01.2020) (PDF 569 kB), 16.12.2019, Vložil(a): Laušmanová Petra