Dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2017

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova,  ve znění změny č. 3 ze dne (účinné od 1.2.2017).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov-mesto.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde.

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci 2017.

Dotační kalendář 2017

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

Odkaz na dotace poskytované jinými subjekty - ostatní dotace.

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
 

Program obnovy městské památkové zóny Chomutov 2017

Pozor! Jiný formulář žádosti o dotaci - viz dokumenty ke stažení

opravy nemovitostí v městské památkové zóně 27.6.2017 1 000 000,00 Kč 1.8.2017 30.10.2017

D2017-MPZ1

uzavřen
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita        

podpora kreativity občanů 30.11.2016 1 000 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017

D2017-K1

uzavřen

Regionální historie          

popularizace místní historie a patriotismu 30.11.2016 500 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-K2 uzavřen

Komunitní rozvoj            

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 30.11.2016 500 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-K3 uzavřen

Kultura, kreativita a regionální historie

podpora kreativity občanů, popularizace místní historie a patriotismu 17.5.2017 330 000,00 Kč 17.6.2017 17.8.2017 D2017-K4 uzavřen
SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

posklytovatelé v síti sociálních služeb 30.11.2016 1 400 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S1 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 30.11.2016 250 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S2 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 30.11.2016 250 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S3 uzavřen

Podpora podávání projektových žádostí

podávání projektových žádotí

30.11.2016

100 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S4 uzavřen

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb II.

poskytovatelé v síti sociálních služeb 17.5.2017 200 000,00 Kč 20.7.2017 20.8.2017 D2017-S5 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby II.

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 17.5.2017 50 000,00 Kč 20.7.2017 20.8.2017 D2017-S6 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti II.

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 17.5.2017

82 000,00 Kč

20.7.2017 20.8.2017 D2017-S7 uzavřen

Podpora podávání projektových žádostí II.

podávání projektových žádostí 17.5.2017 40 000,00 Kč 20.7.2017 20.8.2017 D2017-S8 uzavřen
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty           

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 30.11.2016 600 000,00 Kč 1.1.2017 28.2.2017 D2017-ŽP1 uzavřen

Ochrana přírody

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 30.11.2016 400 000,00 Kč 1.1.2017

oblasti 1 až 4  do 28.2.2017,

oblast 5 do 30.6.2017

D2017-ŽP2

olasti 1 - 4uzavřen

oblast 5

uzavřen

KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času sport, tělovýchova a volnočasové aktivity 19.12.2016  16.000.000,00 Kč 1.2.2017 28.2.2017 D2017-SP1 uzavřen
Sport a volný čas 2017

 

sport, tělovýchova a volnočasové aktivity 12.7.2017  4.000.000,00 Kč 15.8.2017 28.8.2017 D2017-SP2

uzavřen

Podpora vrcholového sportu - peněžité dary 

kluby organizující vrcholové sportovce Rozhodnutí ZM 20.11.2017  16.000.000,00 Kč - - - - - - D2017-VS

uzavřen

NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 1.1.2016

250.000,00 Kč

602.000,00 Kč

kontinuálně neomezeno D2017-FR otevřen
Přímá podpora mimoškolních volnočasových aktivit škol a školského zařízení rozhodnutí ZM ze dne 19.6.2017 xxx

1.275.000,00 Kč

xxx xxx Usn. ZM xx/17 z 19.6.2017 uzavřen
PŘÍSPĚVKY NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Přímá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Program usnesením ZM z 19.6.2017 zrušen (převedeno na přímé financovaní VČA a škol)

příspěvek na volnočasové aktivity dětí ZŠ a SŠ 14.12.2016

6 000 000,00 Kč (3 mil. Kč na pololetí)

725.000,00 Kč

1.2.2017 28.2.2017 D2017-D1

2. školní pololetí 2016/2017uzavřen

1. školní pololetí 2017/2018

PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 5.12.2016

600 000,00 Kč

kontinuálně neomezeno D2017-MG otevřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí,  program zrušen

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
PRACOVNÍ SKUPINA PRO REGENRACI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY
Program obnovy MPZ Chomutov 2017 50% 200 000,00 Kč neomezeno (na jeden projekt však max. 1 žádost)
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 50% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 50% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 80% 40 000,00 Kč neomezeno
Kultura, kreativita a regionální historie 50% 50 000,00 Kč 1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 50% 100 000,00 Kč 4
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 85% 50 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti 50% 30 000,00 Kč 2
Podpora podávání projektových žádostí 100% 25 000,00 Kč 1
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb II. 50% 100 000,00 Kč 4
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby II. 85% 50 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti II. 50% 30 000,00 Kč 2
Podpora podávání projektových žádostí II. 100% 25 000,00 Kč 1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 90% 20 000,00 Kč 2
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času 70% neomezeno 1
Sport a volný čas 2017 70% neomezeno 1
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ

1000 Kč na dítě a rok

+100 Kč bonus a pololetí

Pro 2. pololetí zrušeno - přesun do programu sport a školství

neomezeno nestanoveno
Mikrogranty 90% 5 000,- Kč 4
Podpora vrcholového sportu - dary nestanoveno neomezeno 1