Vyrozumění v SMS o stavu vyřízení žádosti

Služba "zpětné vyrozumění o stavu vyřízení žádosti"

Od června 2004 slouží našim občanům elektronická služba "zpětné vyrozumění o stavu vyřízení jejich žádosti". Zatím je nabízena pro agendy :

  • řidičských průkazů
  • cestovních dokladů
  • občanských průkazů
  • živnostenských listů a koncesních listin

Pomocí SMS je občan okamžitě vyrozuměn o vyhotovení příslušného dokladu, tedy že si ho může vyzvednout. Zprávy samozřejmě nejsou odesílány v noci a o víkend.

Způsob využití:

Občan si při podávání příslušné žádosti na přepážce našeho úřadu vyžádá tuto službu, do příslušné kolonky zapíše číslo mobilu, na které chce být vyrozuměn. Tím mu odpadá starost o sledování termínů k vyzvednutí, zbytečné telefonáty a nervozita. Náš úřad již zaznamenal vyzvednutí dokladu již 20 minut po vyrozumění.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s elektronickými službami Magistrátu města Chomutov !