Formuláře a žádosti - místní poplatek ze psů

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku ze psů

Místní poplatek ze psů

Informace o poplatku ze psů Vám poskytne správce poplatku (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Přehled sazeb poplatku ze psů naleznete zde.

ZMĚNA ZÁKONA OD 1.1.2020.

Snížená sazna poplatku ve výši 200 Kč je nově pro osoby starší 65 let. Již není třeba dokládat, že držitel psa je příjemcem důchodu, který je jeho jedinným zdrojem příjmů.

Od 1.1.2020 musejí být všichni psi čipováni.

Dnem 1.1.2011 byly zrušeny úlevy za kastraci a čipování.

Od 8.7.2011 je zavedeno trvalé osvobození psa převzatého z Městského útulku zřízeného městem Chomutov.

Oficiální internetové stránky: http://www.zoopark.cz/cs/psi-utulek

Provozuje Podkrušnohorský zoopark - kontakt: 474 651 080, psiutulek-chomutov@seznam.cz, Beethovenova 5407, Chomutov (za hřbitovem).

FAQ - Nejčastější dotazy:

Potřebuji přihlásit/odhlásit psa

Psi se přihlašují a odhlašují v budově Magistrátu, ul. Zborovská 4602, 2. patro, kancelář č. 212.

K přihlášení je nutno mít s sebou občanský průkaz a vědět údaje o psu (jméno, rasu, barvu, věk, číslo čipu popř. tetování, …).

K odhlášení psa stačí občanský průkaz a pokud máte veterinární potvrzení o úhynu psa, vezměte ho s sebou. Při odhlášení se vrací evidenční známka psa, pokud ji máte.

V případě, že chcete přihlášení nebo odhlášení psa učinit za jiného držitele psa, musíte mít od něj vlastnoručně podepsané zplnomocnění, ze kterého je jasně zřejmé, k jakému účelu má posloužit a kdo koho zplnomocňuje.

K přihlášení, k odhlášení nebo k oznámení změny u poplatku můžete využít i formuláře odboru uvedené v sekci formuláře.

Ztráta / poškození psí známky - potřebujeme novou

Dostavte se do kanceláře č. 212 ve 2. patře magistrátu, ul. Zborovská 4602, kde Vám bude:

- v případě ztráty po uhrazení částky 60 Kč a proti podpisu vydána nová známka.

- v případě poškození vydána proti podpisu nová známka zdarma (nutností je poškozenou známku vrátit).

 

Zveřejňujeme žádost maminek, kterou jsme obdrželi 10.11.2010

Všichni chovatelé a majitelé psů, velmi Vás prosíme!
Sbírejte vždy po svých psích miláčcích exkrementy! Nebuďte bezohlední, nenechávejte své miláčky opakovaně vykonávat jejich živočišnou potřebu na chodník, u hřiště, před školou, před vchodem do domu a různá jiná nevhodná místa. A když už se jim to povede, jejich výtvory vždy seberte a nenechejte je bez povšimnutí ležet. Děkujeme Vám.
Za maminy s dětmi, ale nejen za ně.

Formuláře a vzory žádostí

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (DOCX 29,7 kB)
přihláška psa
Příloha k přiznání poplatku ze psů - čestné prohlášení - pes umístěný mimo bydliště (zahrada, atp.) (DOCX 86,3 kB)
oznámení jiného místa držení psa (zahrada, ustájení v kotci, ...) mimo adresu trvalého pobytu nebo sídla společnosti
Odhlášení psa z evidence (DOCX 44 kB)
formulář k ukončení poplatkové povinnosti
Žádost o vrácení přeplatku - místní poplatek ze psů (DOCX 88 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
žádost o vrácení přeplatku