Formuláře - registr řidičů

Žádost o odečet bodů (PDF 312 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o vrácení řidičského průkazu - trest (DOC 107 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Určeno pro žadatele, kterým byl odebrán řidičský průkaz ve správním či soudním řízení
Žádost o vrácení řidičského průkazu - 12 bodů (DOC 106 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Určeno pro žadatele, kterým byl odebrán řidičský průkaz po dosažení hranice 12 bodů
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (PDF 121 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
interaktivní formulář
Žádost o vydání řidičského průkazu (DOC 21,5 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Vzdání se řidičského oprávnění (DOC 114 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o vydání paměťové karty podniku (DOC 32,5 kB), 21.4.2020, Vložil(a): vimr
Žádost o vydání paměťové karty dílny  (DOC 32,5 kB), 21.4.2020, Vložil(a): vimr
Potvrzení lékaře pro řidiče nad 60 let (DOC 51 kB), 3.7.2008, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Posudek lékaře pro řidiče podle §87 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb. (DOC 28,5 kB), 3.7.2008, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Ztráta a odcizení digitální karty (PDF 19,8 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Růžková Šárka
Ztráta a odcizení řidičského průkazu (PDF 26,8 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Růžková Šárka
Žádost o udělení rozšíření řidičského oprávnění - Čestné prohlášení (DOCX 14,4 kB), 21.4.2020, Vložil(a): Růžková Šárka