Formuláře - speciální stavební úřad

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora (DOCX 33,9 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Oznámení změny užívání stavby (DOCX 33,2 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o stavební povolení (DOCX 33,7 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o povolení předčasného užívání stavby (DOCX 34,4 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (DOCX 34,1 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Ohlášení odstranění stavby (DOCX 34,5 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Ohlášení stavby (DOCX 33,9 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.