Bc. Hana Suchánková

referent – zvláštní užívání pozemních komunikací: povolení uzavírek na místních komunikacích (výkopové práce na komunikaci, havárie), objížďky, povolení reklamních stojanů, lešení a kontejnerů, parkovacích stání pro držitele ZTP/P. Dopravní úřad – městská autobusová doprava

E-mail: h.suchankova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 970

Kontakty