Historické symboly města

Původ městského znaku, pečeti a praporu

Původní podoba městského znaku pochází z doby, kdy bylo město majetkem řádu německých rytířů. Je vyryta na pečeti, kterou udělil městu zemský komtur řádu německých rytířů Jan z Dubé 28. října 1396. Jsou na ní zobrazeny dvě věže, nahoře mezi nimi štít se lvem a nad ním koruna. Dole mezi věžemi je brána s cimbuřím, která má po obou stranách řádový štít.

Současná podoba znaku vychází z privilegia, které pro město získal jeho tehdejší majitel Jan Calta z Kamenné Hory od krále Ladislava. Listina datovaná k 13.listopadu 1457 je psána česky a kromě potvrzení a značného rozšíření dosavadních práv obsahuje popis pečeti a erbu, který je na ní barevně vyobrazen. Jeho základ tvoří modrý štít, nad kterým je umístěna koruna. Na štítu jsou dvě bílé věže za hradební zdí a mezi nimi brána. Červený štít s bílým lvem je tentokráte umístěn pod branou. Znaky řádu byly odstraněny.

V průběhu staletí, nejvíce však v 17. století, docházelo k drobným úpravám, hlavně korunky nad znakem.

Roku 1515 udělil král Vladislav městu privilegium používat k pečetění vosk červené barvy, což bylo do té doby výsadou šlechty.

Původ historického městského praporu není přesně doložen. Prapor se skládá z modré (spodní) a bílé (horní) části, uprostřed je umístěn znak města v původní podobě z roku 1457.