Ing. Hana Jeřábková

referentka strategického plánování/příprava investic, tajemnice Investiční komise

E-mail: h.jerabkova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 432

Kontakty