Integrovaná územní investice Ústecko-Chomutovská aglomerace

Integrovaná územní investice je novým nástrojem kohezní politiky Evropské unie pro programové období 2014-2020. Je obdobou původního názvu Integrated Territorial Investment (ITI). Zjednodušeně si ITI lze představit jako investiční plán, který vychází z rozvojové strategie území. Pro dosažení cílů tohoto plánu ITI umožňuje sdružovat finanční prostředky napříč několika prioritními osami jednoho operačního programu a dokonce využít k financování i více operačních programů najednou. Otevírá to prostor ke komplexnějšímu řešení problémů v území a k ucelenějším investicím do oblastí s potenciálem růstu. Kombinovat lze tvrdé investice do infrastruktury s měkkými projekty.

http://www.iti-ucha.cz/

Oznámení o zveřejnění koncepce:

Zveřejněné výzvy Integrované územní investice (ITI):