Bc. Jaroslava Fuková

terénní sociální pracovník, týrané, zneužívané a zanedbávané děti, domácí násilí, tajemnice komise SPOD, kancelář č. 115

E-mail: j.fukova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 260
Mobil: 606 915 240

Kontakty