Jednotka sboru dobrovolných hasičů

E-mail: malikjsdh@email.cz
Mobil: 602 434 801

Adresa

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Mýtná 2003/4
430 02 Chomutov

Kontakty

Miloslav Malík Velitel JSDH Chomutov

Náplň činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů

  • Zabezpečuje požární ochranu města Chomutov v souladu s ustanovením zákona č. 133/1986 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Zabezpečuje požární ochranu podle požárního řádu města Chomutov
  • Provádí záchranné práce při živelných pohromách a mimořádných událostech
  • Zabezpečuje preventivní opatření podle požárního řádu města
  • Spolupracuje s ostatními jednotkami požární ochrany a záchranným sborem