Jirkov

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov uvedený na této stránce platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská v rozsahu po schválení 11. změny územního plánu

Výkres funkčního využití po 11. změně (PDF 16 MB), Vložil(a): David Guske

11. změna Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov

Textová část - titulní strana s doložkou (PDF 290 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část (PDF 296 kB), Vložil(a): David Guske
1. Výkres základního členění (PDF 779 kB), Vložil(a): David Guske
2. Hlavní výkres (PDF 976 kB), Vložil(a): David Guske
3. Koordinační výkres (PDF 963 kB), Vložil(a): David Guske
4. Vyhodnocení trvalého záboru ZPF (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
5. Výkres širších vztahů (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske