Jirkov

Územní plán sídelního útvaru Chomutov Jirkov uvedený na této stránce platí pouze pro katastrální území Jirkov, Červený Hrádek u Jirkova, Březenec, Jindřišská v rozsahu po schválení 12. změny územního plánu

Úplné znění Územního plánu sídelního útvaru Chomutov - Jirkov po vydání změny č. 12 ÚPnSÚ Chomutov - Jirkov

I.1 Výkres základního členění (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
I.2 Hlavní výkres (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
II.1 Koordinační výkres (PDF 6,7 MB), Vložil(a): David Guske