Knihovna

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace

Knihovnu provozuje příspěvková organizace města Chomutovská knihovna, která sídlí v bývalém jezuitském areálu. V něm se nachází knihovna se studovnou a čítárna s internetem, dále kavárna, galerie Špejachar a Lurago a přednáškový sál. Chomutovská knihovna dále provozuje atrium, které slouží jako koncertní místo a je volně k dispozici také místním muzikantům a umělcům jako otevřený ateliér, zkušebna či koncertní prostor, kostel sv. Ignáce a městskou věž.

Adresa: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov 1
Telefon: +420 474 619 330
Web: www.chomutovskaknihovna.cz
E-mail: knihovna@chomutovskaknihovna.cz

Pobočka Březenecká

Tato pobočka nabízí služby:absenční půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů pro dospělé a děti, zámluvy knih a internet pro čtenáře.

Adresa: Dřínovská 4606, 430 04 Chomutov 
Telefon: +420 474 655 370
Web: www.chomutovskaknihovna.cz
E-mail: brezenecka@chomutovskaknihovna.cz

Pobočka kino OKO

Tato pobočka nabízí služby:absenční půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů pro dospělé a děti, zámluvy knih a internet pro čtenáře.

Adresa: Lipská 2207, Chomutov
Telefon: +420 607 393 451
Web: www.chomutovskaknihovna.cz
E-mail:

kinooko@chomutovskaknihovna.cz