Magistrát města

Magistrát města poskytuje služby veřejné správy. V jeho kompetenci je agenda v rámci tzv. přenesené působnosti (vydávání osobních a cestovních dokladů, stavební povolení apod.) a také samosprávná agenda města.

V rámci této sekce jsou vám tedy k dispozici veškeré informace týkající se magistrátu. Naleznete zde seznam odborů Magistrátu města včetně příslušných kontaktů, abecední seznam všech pracovníků, ale také všechny dokumenty Magistrátu i s úřední deskou.

Z dalších informací pro občany jsou k dispozici pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, povinně zveřejňované informace a také základní životní situace občana, které mu Magistrát pomáhá řešit.