Marie Královcová, DiS.

terénní sociální pracovník, veřejný opatrovník pro osoby omezené ve svéprávnosti, kancelář č. 207a

E-mail: m.kralovcova@chomutov.cz
Telefon: 474 637 184
Mobil: 724 299 271

Kontakty