Bc. Daniela Krymová, DiS.

terénní sociální pracovník, týrané, zneužívané a zanedbávané děti, domácí násilí, kancelář č. 113

E-mail: d.krymova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 160
Mobil: 727 808 500

Kontakty