Městská památková zóna

Městská památková zóna Chomutov - mapa (PDF 3,2 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Městská památková zóna Chomutov - slohový rozbor (JPG 1,3 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Městská památková zóna Chomutov - památkově chráněné objekty (JPG 2,1 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Městská památková zóna Chomutov - dokumentace (PDF 343 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová

Návrh Regulačního plánu Městské památkové zóny

Titulní list (PDF 336 kB), Vložil(a): David Guske
Průvodní zpráva (PDF 1,7 MB), Vložil(a): David Guske
Domy (PDF 709 kB), Vložil(a): David Guske
1 Regulace funkčního využití (JPG 4,4 MB), Vložil(a): David Guske
2 Regulace prostorového využití (JPG 4 MB), Vložil(a): David Guske
3 Regulace zeleně, životní prostředí (JPG 3,8 MB), Vložil(a): David Guske
4 Regulace dopravy (JPG 4 MB), Vložil(a): David Guske
5 Návrh doplnění památkové zóny (JPG 3,4 MB), Vložil(a): David Guske
14 Dopady na širší území (JPG 4,2 MB), Vložil(a): David Guske