Metodika pro zřizované organizace a zveřejňování návrhů rozpočtů a rozpočtových výhledů

Údaje o organizacích dostupné na serveru MFČR Monitor.

V této části webu jsou centrálně zveřejněné návrhy rozpočtů a střednědobých rozpočtových výhledů, schválené dokumenty lze dohledat u jednotlivých organizací.

Zveřejnění Návrhu rozpočtu pro rok 2021 + zveřejnění střednědobého rozpočtového výhledu pro období let 2022 a 2023

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - Chomutovská knihovna (XLSX 25,1 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - Městské lesy Chomutov (XLSX 25,6 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - Sociální služby Chomutov (XLSX 26 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - Technické služby města Chomutova (XLSX 27,9 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 - Zoopark Chomutov (XLSX 28,4 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Návrh rozpočtu 2021 - Chomutovská knihovna (XLSX 30,2 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Návrh rozpočtu 2021 - Městské lesy Chomutov (XLSX 30,6 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Návrh rozpočtu 2021 - Sociální služby Chomutov (XLSX 33,5 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Návrh rozpočtu 2021 - Technické služby města Chomutova (XLSX 37,9 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Návrh rozpočtu 2021 - Zoopark Chomutov (XLSX 59,7 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
NR 2021 + SVR 2022 - 2023 ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ (ZIP 596 kB), 12.11.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Návrh rozpočtů zřízených příspěvkových organizací pro rok 2020

Příspěvkové organizace NR 2020 (XLSX 121 kB), 14.11.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Školy a školské zařízení NR 2020 (XLSX 267 kB), 14.11.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Návrh středědobého rozpočtového výhledu zřízených příspěvkových organizací pro období let 2021-2022

Příspěvkové organizace SRV 2021-2022 (XLSX 89 kB), 14.11.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Školy a školské zařízení SRV 2021-2022 (XLSX 201 kB), 14.11.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Harmonogram zřizovatele k předkládání materiálů (podklady k rozpočtu, rozbory hospodaření, závěrečné účty apod).

Harmonogram schvalování účetní závěrky roku 2019 - aktualizace (XLSX 38,9 kB), 31.1.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Aktualizace k 16.3.2020
Harmonogram schvalování účetní závěrky roku 2018 - aktualizace (XLSX 15,7 kB), 31.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Aktualizace k 1.4.2019
Harmonogram schvalování rozpočtu 2018 (XLSX 40,8 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Harmonogram schvalování účetní závěrky roku 2017 (XLSX 13 kB), 31.1.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Aktualizace 5.3.2018
Tabulky pro NR 2018, SVR 2019-2020 a RH k 30.6.2018 (XLSX 56,9 kB), 20.7.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Směrnice zřizovatele pro hospodaření PO

Směrnice pravidla rozpočtového procesu pro PO (PDF 589 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přílohy č. 1 až 3 ke směrnici Pravidla rozpočtového procesu (XLSX 31,7 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš