Naučné stezky

Naučná stezka Bezručovo údolí

Šest kilometrů dlouhá naučná stezka přibližuje rozmanitou přírodu Přírodního parku Bezručovo údolí. Vychází od prvního zastavení na louce nad rybníkem Hřebíkárnou a sleduje pravý břeh Chomutovky až k místu, kde stával Třetí dolský mlýn.

Informační tabule vás na svých 6 zastaveních seznámí s těmito přírodními zajímavostmi:

1. Lesy s doprovodnou květenou a zde žijícími živočichy
2.
Rašeliniště smíšených lesů
3.
Zvířena této části Krušnohoří
4.
Lužní lesy
5.
Smrková monokultura
6.
Louky Krušných hor

Gerstnerova naučná stezka

Naučná stezka je věnována nejslavnějšímu chomutovskému rodákovi – Prof. Dr. Františku Josefu rytíři Gerstnerovi (narodil se 22. 2. 1756 v Chomutově a zemřel 25. 6. 1832 v Mladějově u Jičína). Gerstner byl zakladatel vysokého učení technického v Praze, ředitelem vodních toků v Čechách a konstruktérem první koněspřežné dráhy z Českých Budějovic do Lince. Za své zásluhy byl roku 1810 povýšen do šlechtického stavu.

Informační tabule stanoviště č. 1 je umístěna přímo na budově bývalého jezuitského gymnázia (nyní Středisko knihovnických a kulturních služeb), kde Gerstner studoval. Seznámí nás s jeho základními životopisnými daty. Tabule stanoviště č. 2 stojí v místech, kudy od středověku procházel mlýnský náhon (v blízkosti městského divadla). Seznámí nás s pedagogickou činností Františka Josefa Gerstnera a s jeho nejvýznamnější odbornou prací nazvanou „Příručka mechaniky“. Stanoviště č. 3 se nachází v místech, kde stávala železniční stanice Duchcovsko-podmokelské dráhy (v Blatenské ulici). Dozvíme se o vybudování první koněspřežné dráhy, kterou Gerstner projektoval a o Chomutovu jako významném železničním uzlu.