Nezabylice

Zastupitelstvo obce Nezabylice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2008 dne 22.8.2008 Územní plán Nezabylice s účinností od 10.9.2008, který byl měněn:

  • Změnou č. 2 Územního plánu Nezabylice vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 14. 5. 2020 zastupitelstvem obce Nezabylice s účinností od 13. 8. 2020

Pořizovatelem Územního plánu Nezabylice i jeho změny č. 2 byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova.

Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Nezabylice i jeho změna č. 2 a úplné znění po této změně včetně dokladů o jejich pořízení uložen na Obecním úřadě Nezabylice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

Dále je Územní plán Nezabylice i jeho změna č. 2 a úplné znění po této změně uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Úplné znění Územního plánu Nezabylice po vydání změny č. 2 Územního plánu Nezabylice

Textová část - úplné znění po změně č. 2 (PDF 440 kB), Vložil(a): David Guske
I.a Základní členění území (PDF 476 kB), Vložil(a): David Guske
I.b1 Hlavní výkres (PDF 635 kB), Vložil(a): David Guske
I.b2 Koncepce dopravního řešení (PDF 999 kB), Vložil(a): David Guske
I.b3 Koncepce energetického řešení (PDF 1017 kB), Vložil(a): David Guske
I.b4 Koncepce vodohospodářského řešení (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
I.b5 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 7,3 MB), Vložil(a): David Guske
I.c Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (PDF 470 kB), Vložil(a): David Guske
II.a Koordinační výkres (PDF 962 kB), Vložil(a): David Guske