Nezabylice

Zastupitelstvo obce Nezabylice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2008 dne 22.8.2008 Územní plán Nezabylice s účinností od 10.9.2008. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Nezabylice včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Nezabylice a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

         Dále je Územní plán Nezabylice uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad  Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.