Objednání na úřad - Odbor dopravních a správních činností - OBČANSKÉ PRŮKAZY

Telefonní číslo pro SMS objednání: +420 736 350 734

  • Pro objednání na náš magistrát je třeba zaslat jen 2 SMS. V první si na výše uvedeném čísle rezervujete čas návštěvy, druh úkonu a jeho počet (např. J je žádost o nový občanský průkaz, L2 je žádost o vydání prvního OP pro dvě osoby, atd.). Ve druhé SMS potvrdíte (odmítnete) zaslanou nabídku konkrétního času obsluhy a to buď opět na výše uvedené číslo a nebo formou odpovědi na číslo, ze kterého Vám byla zaslána nabídka systému (5030).
  • V SMS můžete užívat velká i malá písmena vč. diakritiky, důležité je jen oddělit znaky alespoň 1 mezerou.
  • Vaše první SMS musí začínat OP = znak adresy agendy občanských průkazů, druhá SMS, kterou potvrzujete (odmítáte) zaslanou nabídku, již označení OP obsahovat nemusí.

Vzory SMS:

OP REZ J 2405 1035          (= tato SMS znamená, že žádám o nový doklad, pro 1 osobu dne 24.5., v 10:35 hod)
OP REZ M3 2405 0930       (= tato SMS znamená, že žádám rezervaci na další úkony, pro 3 osoby, 24.5., v 9:30 hod) 

(tučně - povinné parametry, netučně - nepovinné parametry)

Znaky AGEND

OP – oddělení správních činností (ODaSČ) – žádosti o agendy pouze občanských průkazů

Znaky PŘÍKAZŮ

REZ - rezervace termínu návštěvy
ANO (NE) - potvrzení, nebo odmítnutí navrženého termínu návštěvy
STO - storno – zrušení naplánovaného termínu návštěvy

Znaky ÚKONŮ pro příkaz REZ

G - převzetí nově zhotoveného OP
J - zadost o novy OP (končící platnost, nebo změna), doklad totožnosti, RL + bez poplatku
K - zadost o novy OP (ztráta, nebo poškození) doklad totožnosti +RL + 100 Kč
L - vydání prvního OP; vlastní RL + bez poplatku
M - ostatní úkony
N -  OP 0-15 roků do 5 prac. dnů + RL +OP zák.zast. + 300Kč
O -  OP od 15 roků do 5 prac. dnů +OP +RL + 500Kč
P -  OP 0-15 roků do 24h s vyzvednutím na MVČR (Praha) + RL +OP zák.zast. + 500Kč
R -  OP nad 15 roků do 24h s vyzvednutím na MVČR (Praha) + OP +RL +1000Kč

Počet úkonů agendy:

Budete-li chtít rezervovat např. termín pro vystavení jednoho občanského průkazu z důvodu končící platnosti, do zprávy napište odpovídající znak 1x (tj. tvar SMS pak bude OP REZ J), pro dva občanské průkazy (např. pro sebe a pro manžela/manželku) napište odpovídající znak a číslo udávající počet úkonů (tj. OP REZ J2) atd... 

Nepovinné parametry v SMS

2405 - datum, na kdy rezervaci požaduji, zde je to 24. květen
1035 - čas požadované rezervace, zde je to 10hod a 35min., resp. 9 hod a 30 min.

Příklad SMS:

1) Chci si vyzvednout zhotovený občanský průkaz: OP REZ G 0806 0830

Do 2 minut obdržíte v SMS návrh přesného času a dne (v případě obsazeného termínu nejbližší úřední den a čas) podle počtu lidí, kteří se již objednali před Vámi v tomto vzorovém textu:

Navrh terminu: 08.06.2015 09:00. Souhlasite?

2) Vyhovuje-li Vám nabídka, odešlete na stejné číslo či formou odpovědi druhou SMS ve tvaru: ANO (příp. NE = nevyhovuje)

Na odpověď máte až 15 minut, po tuto dobu je Vám čas rezervován. Pokud odpovíte kladně (ANO), „Systém“ Vám potvrdí rezervaci tímto vzorovým textem:

OP, vyvolavaci cislo: 50, cislo rezervace: 39296412, Místo: Zbor., prizemi, přep. 3 a 4, Termin: 08.06.2015. - 09:00, Prevzeti dokladu (pozn. Tuto SMS zprávu doporučujeme uložit resp nemazat z telefonu, neboť se budete u přepážky prokazovat v ní uvedeným číslem rezervace)

3) Chci stornovat již objednaný termín: pošlete SMS ve tvaru OP STO a číslo Vaší rezervace tj. např. OP STO 39296412 na číslo +420 736 350 734. Storno rezervace lze provést i přes webové stránky.

 

Obecná doporučení uživatelům e-služby:

  • Můžete se objednat až 14 dní předem. Naše služba funguje shodně i přes e-mail.
  • Registrovaní uživatelé Portálu občana mohou rezervace provádět i e-mailem, který byl zadán při registraci na Portál.
  • Při návštěvě magistrátu sledujte displej nad příslušným číslem dveří; zde v příkladu je užito „volané č. 14“).
  • Svoji návštěvu urychlíte zaplacením na místě - platební kartou (jakákoliv užívaná v ČR).
  • Senioři, popř. invalidé se mohou se objednat na INFORMAČNÍM SERVISU (přízemí budovy).

Nabízená elektronická služba je z d a r m a , resp. podle Vašeho aktuálního tarifu za odesílané SMS.
Poskytovatelem služby je Statutární město Chomutov,


Technickým poskytovatelem je T-Soft, Praha, help desk: hotlinemmch@tsoft.cz
Přejeme Vám mnoho spokojenosti i s e-službami Magistrátu města Chomutova.