Objednání na úřad - Živnostenský úřad

Telefonní číslo pro SMS objednání na úřad: +420 736 350 734

  • Pro objednání na náš úřad je třeba zaslat na výše uvedené telefonní číslo celkem 2 SMS. V první SMS si rezervujete čas návštěvy a druh úkonu. Ve druhé SMS potvrdíte nebo odmítnete zaslanou nabídku konkrétního času objednání a to buď opět na výše uvedené číslo a nebo formou odpovědi na číslo, ze kterého Vám byla zaslána nabídka systému (5030).
  • V SMS lze užít velká i malá písmena vč. diakritiky, důležité je oddělování skupin znaků alespoň 1 mezerou.
  • Vaše první SMS musí začínat ZU = znak adresy agendy Obecního živnostenského úřadu. Druhá SMS, kterou potvrzujete (odmítáte) zaslanou nabídku, již označení ZU obsahovat nemusí.

Vzor SMS zprávy pro rezervaci:

ZU REZ A 2406 1030

- kde REZ je znak příkazu (rezervace), A je znak úkonu (ohlášení živnosti, žádost o koncesi), 2406 je 24. června a 1030 je 10:30 hodin, TUČNĚ jsou označeny povinné parametry a NETUČNĚ nepovinné 

  • POZOR! Po nabídnutí termínu naším serverem pro objednávání (viz níže) je nutné zaslat druhou SMS pro potvrzení rezervace s textem ANO (pokud s navrženým termínem souhlasíte), popř. s textem NE (pokud s termínem nesouhlasíte).

Znak AGENDY:

ZU - Obecní živnostenský úřad

Znaky PŘÍKAZŮ:

REZ - rezervace termínu návštěvy
ANO (NE) - potvrzení, nebo odmítnutí navrženého termínu návštěvy
STO - zrušení (storno) naplánovaného termínu návštěvy 

Znaky ÚKONŮ pro příkaz REZ:

ZnakÚkonPoplatek (bez případného poplatku za ověření a vidimaci)
A ohlášení živnosti, žádost o koncesi poplatek 1.000 Kč při vstupu do podnikání; 500 Kč za předpokladu platného živnostenského oprávnění
B oznámení změn (nejde-li o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku, v informačním systému evidence obyvatel nebo cizinců) poplatek 100 Kč, je-li vydáván výpis z živnostenského rejstříku
C změna rozhodnutí o udělení koncese poplatek 500 Kč
D schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost poplatek 500 Kč
E oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně bez poplatku
F oznámení při ukončení činnosti v provozovně o tom, kde lze vypořádat závazky (a při změně této adresy) bez poplatku
G oznámení přerušení (pokračování v) provozování živnosti bez poplatku
H žádost o zrušení živnostenského oprávnění bez poplatku
I oznámení změn oboru činnosti v rámci živnosti volné bez poplatku
J kumulace více úkonů uvedených v A-I poplatek max. 1.000 Kč podle druhu požadovaného úkonu

Nepovinné parametry v SMS:

2406 - datum, na kdy rezervaci požaduji (zde je to 24. červen)
1030 - čas požadované rezervace (zde systém nabídne nejbližší termín od 10 hodin 30 minut)

Příklady SMS:

1) Pokud si chci rezervovat čas, pak na výše uvedené telefonní číslo odešlu SMS např.:

ZU REZ C 2406 1030
- což znamená: žádost o rezervaci, C agenda (změna rozhodnutí o udělení koncese), požadovaný den 24. červen, čas v 10:30, nebo odešlu jen:

ZU REZ C
- což znamená úplně totéž, ale čas ani den nestanovuji. Systém nabídne nejbližší volný termín, třeba ještě tentýž den, kdy je zpráva odeslána. Případě odešlu:

ZU REZ J
- kde znak J znamená, že se objednávám na více úkonů, systém na vyřízení vašich požadavků vyčlení delší čas.

Do 2 minut obdržíte SMS s návrhem přesného času a dne rezervace (v případě obsazeného termínu nejbližší možný), např.:

Navrh terminu: 24.06.2015 10:45. Souhlasite?

2) Pokud Vám nabídka vyhovuje, odešlete na stejné telefonní číslo či formou odpovědi druhou SMS ve tvaru: ANO. Pokud s navrženým termínem rezervace nesouhlasíte, pak odešlete stejným způsobem SMS ve tvaru: NE.

Na odpověď máte 15 minut a po tuto dobu je Vám termín i čas rezervován.

Pokud odpovíte ANO, systém Vám potvrdí rezervaci vzorovým textem např.:

Rezervovano; Od: 8.9.2010 13:00; Vol.cis. 14; Kontr.cis.: 7114; Max.cena: 500,- Misto: OZU01, Umisteni: Husovo nam. 104, kancelar c. 18

3) Již mám potvrzený termín, ale ze závažných důvodů se nemohu dostavit:

Pak termín jednoduše zrušíte (stornujete) SMS zprávou ve tvaru ZU STO 7114, kde "7114" je kontrolní číslo ze zaslané SMS s rezervací.

  • Každý při potvrzení rezervace obdrží "vlastní" kontrolní číslo (v tomto případě 7114), to je třeba si vždy uložit!

Obecná doporučení:

  • Nejzazší datum pro objednání je aktuální datum + 14 (např. 25.1. + 14 = 8.2.)
  • Rezervace je také možné provést přes webové stránky po přihlášení uživatele na Můj Portál. 
  • Při návštěvě úřadu ve sjednaný den sledujte číselný displej nade dveřmi.
  • S potvrzeným termínem dostáváte i údaj o maximální výši správního poplatku za Váš úkon. Zaplatit lze na místě v hotovosti nebo platební kartou (jakákoliv užívaná v ČR).
  • Nemáte-li mobil a nemůžete si ho ani pro objednání vypůjčit, můžete se objednat na náš úřad také prostřednictvím INFORMAČNÍHO SERVISU v přízemí budovy ul. Zborovská nebo Husovo náměstí.