Objednávky 2016 - Odbor životního prostředí

201600318 - obj-1- 2016-OŽP- Sp (PDF 730 kB), 7.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova, p.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: likvidace černé skládky ul. Dukelská
Cena: 47326,30Kč
Datum uzavření smlouvy: 1.2.2016
201600336 - obj-2-2016-OŽP-Sp (PDF 723 kB), 18.2.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: MVDr. Marek Halounek
Předmětu smlouvy/objednávky: kastracenkoček
Cena: 2.723,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 2016
201600368 - obj-4-2016-OŽP-Hl (PDF 739 kB), 29.2.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: ARBO KROP spol. s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: Provedení revize bezpečnostních vazeb na 14 vzrostlých stormech
Cena: 113.400,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 29.2.2016
201600373 - obj-5-2016-OŽP-Sp (PDF 706 kB), 29.2.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: MVDr. Marek Halounek
Předmětu smlouvy/objednávky: kastrace koček
Cena: 1815,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 29.2.2016
201600405 - obj.-6-2016-OŽP-Hl (PDF 730 kB), 25.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Ing. Evžen Lukeš
Předmětu smlouvy/objednávky: redukční řez stromu (lípa) v lokalitě Patočkova
Cena: 2420,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 25.3.2016
201600413 - obj.-7-2016-OŽP-Hl (PDF 714 kB), 24.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova, p.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: přistavení a odvoz kontejneru na bio a KO z pozemku ve vlastnictví SMCH
Cena: 4739,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.3.2016
201600424 - obj.-8-2016-OŽP-Sp (PDF 726 kB), 22.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Stanislav Kováč
Předmětu smlouvy/objednávky: deratizace objektů v majetku Statutárního města Chomutova
Cena: do 80000,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 22.3.2016
201600534 - obj.-9-2016-OŽP-Sp (PDF 706 kB), 15.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: MVDr. Helebrant Miloš
Předmětu smlouvy/objednávky: kastrace zdivočelých koček
Cena: 1503,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 15.4.2016
201600461 - obj.-10-2016-OŽP-Sp (PDF 719 kB), 1.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Ivo Solnař
Předmětu smlouvy/objednávky: sáčky na psí exkrementy
Cena: 19347,90Kč
Datum uzavření smlouvy: 1.4.2016
201600469 - obj.-11-2016-OŽP-Sp (PDF 704 kB), 1.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova, p.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: likvidace nebezpečného odpadu
Cena: 392,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 1.4.2016
201600481 - obj.-12-2016-OŽP-Sp (PDF 714 kB), 15.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Tiskárna AKORD Chomutov s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: výtisk letáku Technických služeb města Chomutova
Cena: 9571,10,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 15.4.2016
201600513 - obj.-13-2016-OŽP-Hl (PDF 713 kB), 11.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Wotan Forest, a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: výsadbový materiál - meruzalka
Cena: 6325,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 11.4.2016
201600514 - obj.-14-2016-OŽP- Hl (PDF 1,5 MB), 6.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Marek Čepelák
Předmětu smlouvy/objednávky: výsadba květinových mís
Cena: 99394,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 6.4.2016
201600516 - obj.-15-2016-OŽP-Hl (PDF 1 MB), 6.4.2015, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Studený s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: materiál na výsadbu keřů
Cena: 5359,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 6.4.2016
201600520 - obj.-16-2016-OŽP-Sp (PDF 1,5 MB), 6.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Česká pošta, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: roznáška informačních/propagačních materiálů
Cena: 6747,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 6.4.2016
201600549 - obj.-17-2016-OŽP-Hl (PDF 1,8 MB), 12.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Studený s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: výsadbový materiál pro technické služby města Chomutova
Cena: 8985,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 12.4.2016
201600583 - obj.-19-2016-OŽO-Hl (PDF 1 MB), 15.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Marek Čepelák
Předmětu smlouvy/objednávky: dodání letniček a sacích knotů do květinových mís
Cena: 82538,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 15.4.2016
201600606 - obj.-20-2016-OŽP-Sp (PDF 710 kB), 21.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova
Předmětu smlouvy/objednávky: likvidace černé skládky ul. Výletní
Cena: 2187,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.4.2016
201600611 - obj.-21-2016-OŽP-Sp (PDF 602 kB), 21.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova
Předmětu smlouvy/objednávky: likvidace černé skládky u Baumaxu
Cena: 3166,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.4.2016
201600639 - obj.-22-2016-OŽP-Sp (PDF 710 kB), 21.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova
Předmětu smlouvy/objednávky: likvidace černých skládek
Cena: 80000,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.4.2016
201600653 - ojb.-24-2016-OŽP-Kla (PDF 573 kB), 29.4.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Rašelina a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: dodání drcené kůry 30m3
Cena: 21 054,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 29.4.2016
201600751 - obj-26-2016-OŽP-Kla (PDF 622 kB), 12.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Ing. Evžen Lukeš
Předmětu smlouvy/objednávky: Odstraněn invazního rodu Křídlatka na pozemcích města Chomutova
Cena: 48.400,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 12-5-2016
201600744 - obj.-27-2016-OŽP-Kla (PDF 585 kB), 12.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova
Předmětu smlouvy/objednávky: posekání pozemku p.č. 2418/1, ul Adámkova, Chomutov
Cena: 2388,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 12.5.2016
201600752 - obj.-28-2016-OŽP-Hu (PDF 702 kB), 17.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: poskytnutí finančních prostředků v souladu s ustanovením § 37 odst. 7 zákona č. 289/1995
Cena: 21.608,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 17.5.2016
201600753- obj.-29-2016-OŽP-Hu (PDF 931 kB), 17.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: poskytnutí finančních prostředků v souladu s usnesením § 37 odst. 7 zákona č. 289/1995
Cena: 6588,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 17.5.2016
201600754 - obj.-30-2016-OŽP-Hu (PDF 725 kB), 17.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: poskytnutí finančních prostředků dle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995
Cena: 15.100,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 17.5.2016
201600756 - obj.-31-2016-OŽP-Hu (PDF 723 kB), 17.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: poskytnutí finančních prostředků dle § 24 odst. 2 zákona č. 289/1995
Cena: 1.100,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 17.5.2016
201600766 - obj.-32-2016-OŽP-Hu (PDF 703 kB), 19.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: poskytnutí finančních prostředků v souladu s usnesením § 37 odst. 7 zákona č. 289/1995
Cena: 6374,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 19.5.2016
201600767 - obj. 33-2016-OŽP-Hu (PDF 709 kB), 19.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Lesy České republiky, s.p.
Předmětu smlouvy/objednávky: poskytnutí finančních prostředků v souladu s usnesením § 37 odst. 7 zákona č. 289/1995
Cena: 21.112,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 19.5.2016
201600799 - obj.-34-2016-OŽP-Sp (PDF 611 kB), 25.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Komunální technika, s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: plastové kontejnery
Cena: 296.450.,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 25.5.2016
201600792 - obj.-35-2016-OŽP-Kla (PDF 701 kB), 16.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Studený s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: nákup keřů a stromu
Cena: 7.374,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.5.2016
201600835 - obj - 36-2016-OŽP-Sp (PDF 1,4 MB), 27.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
b>Smluvní strana: ISES, s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: zpracování plánu odpadového hospodářství
Cena: 96 800,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 27.5.2016
201600836 - obj.-37-2016-OŽP-Kla (PDF 581 kB), 31.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
b>Smluvní strana: Rašelina a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: dodáno 60 m3 drcené kůry
Cena: 42108,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 31.5.2016
201600832 - obj.- 38 - 2016 - OŽP - Hl (PDF 708 kB), 1.6.2016, Vložil(a): hhubalkova
b>Smluvní strana: ARBO KROP spol. s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: odborný řez stromů
Cena: 94 000,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 1.6.2016
201600840 - obj. č. - 39-2016-OŽP-Kla (PDF 589 kB), 31.5.2016, Vložil(a): hhubalkova
b>Smluvní strana: Studený s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: dodání 120 ks Physocerpus opulifolius a 120 ks kůlů
Cena: 1 2721,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 30.5.2016
201600986 - obj. č. - 40-2016-OŽP-Kla (PDF 580 kB), 17.6.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Stromy, krajina, zeleň s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: bezpečnostní řez 25 ks jírovců v ulici Nádražní
Cena: 50 000,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 17.6.2016
201600984 - obj.č - 41-2016-OŽP-Kla (PDF 583 kB), 21.6.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: H-Rekultivace a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: Pěstební péče o výsadby v areálu Domovina v Lipské ulici
Cena: 46 721,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.6.2016
201600985 - obj. č. - 43-2016-OŽP-Sp (PDF 600 kB), 22.6.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Technické služby města Chomutova, p.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: Úprava stanovišť na odpadové nádoby v ulici Sokolská a Skalková
Cena: 66 550,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 22.6.2016
201601031 - obj. č. 44 - 2016 - OŽP - Sp (PDF 368 kB), 8.7.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: MVDr. Helebrant Miloš
Předmětu smlouvy/objednávky: kastrace zdivočelé kočky
Cena: 558,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 8.7.2016
2016-07-15-140--obj.č. - 42 - 2016 - OŽP - Prů (PDF 362 kB), 13.7.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Stromy, krajina, zeleň s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: Lokální redukční řez z důvodu stabilizace.
Cena: 3.500,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 13.7.2016
201601110 - obj. č. 45 - 2016 . OŽP - SP (PDF 380 kB), 19.7.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: Pracovní skupina Petr Bláha
Předmětu smlouvy/objednávky: úprava stanovišť kontejnerů
Cena: 140 000,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 19.7.2016