Oblastní muzeum

Oblastní muzeum v Chomutově je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Sídlí na dvou místech – v hlavní budově (Palackého 86)  a v přízemí historické radnice (náměstí 1. máje 1). Muzejní fondy dnes čítají 29 podsbírek s celkovým počtem více než 700 tisíc sbírkových předmětů. Oblastní muzeum prezentuje několik stálých expozic a navíc každý rok pořádá řadu výstav na různorodá témata, konference, přednášky, koncerty a další společenské a kulturní akce. Hlavní budova v Palackého ulici je součástí původního barokního areálu bývalé jezuitské koleje a sousedí s Chomutovskou knihovnou. Kromě administrativní části najdete v hlavní budově stálou expozici pravěku a archeologie, výstavní sály krátkodobých výstav, depozitáře, přednáškový sál či knihovnu se studovnou. Součástí hlavní budovy je také Hvězdářská věž, která společně s Městskou věží na náměstí nabízí jedinečný panoramatický výhled na celé město a jeho okolí. Muzejní prostory ve starobylé radnici na náměstí 1. máje jsou naopak jedinečnou přehlídkou gotické architektury a dokumentují středověký vývoj města od dob řádu německých rytířů (13. – počátek 15. století) až po pány z Veitmile na přelomu 15. a 16. století. Nyní zde můžete navštívit stálou expozici gotického a renesančního sochařství a malířství z regionu Chomutovska a Kadaňska, dále tzv. Mnišský dvorek pod širým nebem s expozicí lapidária, výstavní prostory s krátkodobými výstavami, velký Fialův pohyblivý betlém a v neposlední řadě také unikátní gotický kostel sv. Kateřiny.

  Kontakt

Budovy: Hlavní budova - Palackého 86; Radnice – náměstí 1. máje 1
Sídlo a korespondenční adresa: Palackého 86, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 651 251
Web: muzeumchomutov.cz
E-mail: sekretariat@muzeumchomutov.czt