Oblastní muzeum

Oblastní muzeum v Chomutově je příspěvkovu rorganizací jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Sídlí ve dvou budovách - domě Jiřího Popela z Lobkowicz a v budově starobylé radnice. Muzejní fondy dnes čítají 29 podsbírek s celkovým počtem 221 tisíc sbírkových předmětů. Oblastní muzeum je pořadatelem konferencí, výstav a dalších společenských akcí.

Dům Jiřího Popela z Lobkowicz je sídlem ředitelství muzea, kromě výstavních sálů jsou zde umístěny depozitáře, přednáškový sál, knihovna se studovnou a technické provozy. Výstavní sály slouží k prezentaci přírodovědných a etnografických sbírek V r. 2002 byla po rekonstrukci zpřístupněna vyhlídková Hvězdářská věž, užívaná jezuity jako observatoř. Dnes je v ní umístěna výtvarná expozice díla malíře Ilji Sainera.

V pozdně gotických prostorech přízemí budovy radnice (bývalého zámku) na náměstí 1. máje ve dvou velkých sálech při vstupu do muzea se nachází stálá expozice Všemu světu na útěchu: Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. Na tzv. Mnišském dvorečku se nachází lapidárium. Oblastní muzeum spravuje i prostory kostela svaté Kateřiny, kde se pořádají různé výstavy. V oratoři kostela je stále vystaven Fialův pohyblivý betlém.

Kontakt

Adresa: Palackého 86, 430 01 Chomutov
Telefon: +420 474 651 251
Web: muzeumchomutov.cz
E-mail: sekretariat@muzeum-cv.net