Dokumenty

Dokumenty oddělení dopravních a přestupkových agend

Změna vlastníka vozidla podle § 8a zák. 56/2001 Sb. (PDF 571 kB), 9.11.2017, Vložil(a): vimr
Jak postupovat pokud dosavadní nebo nový vlastník vozidla odmítá poskytnout potřebnou součinnost.
Příloha č. 3 - Mladí řidiči očima instruktorů (DOCX 77 kB), Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Změny v provozování taxislužby (novela zákona č. 111/1994 Sb.) (DOC 79,5 kB), 24.4.2013, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Od 1. 5. 2013 nabude účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která výrazně mění dosavadní podmínky provozování taxislužby. Doporučujeme všem provozovatelům i řidičům taxislužby se s touto novelou seznámit a pravidelně sledovat webové stránky MD ČR (www.mdcr.cz), kde budou zveřejněny další informace. Pro základní seznámení lze použít i dokument "Informace_taxislužba, jehož odkaz je po rozkliknutí uvedený níže).
30.5.2012 s QR životní situace (DOCX 147 kB), 31.5.2012, Vložil(a): Admin Admin
Informace k podobě "Posudku o zdravotní způsobilosti k řížení vozidel" (DOC 63 kB), 24.6.2010, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Vyhláška o přepravě odpadů (DOC 62,5 kB), 12.10.2009, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Potvrzení majitele vozidla o jeho zapůjčení do ciziny (PDF 29,7 kB), 30.9.2008, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
OBCE V KOMPETENCI SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU 30.1.2004, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
OBCE V KOMPETENCI SILNIČNÍHO ÚŘADU 30.1.2004, Vložil(a): Magistrát města Chomutova

Informační a rezervační SMS systém

DOPRAVA a výhody osob ZTP

Dokumenty oddělení správních činností

Místo a časy pro uzavření manželství (DOCX 15 kB), Vložil(a): Martin Kunz