Odbor ekonomiky - Formuláře

Formuláře a žádosti k místním poplatkům, pokutám a pohledávkám z bydlení. Návody na řešení životních situací.

Vyplněné formuláře lze odevzdat na odboru ekonomiky nebo podepsané odeslat poštou na podatelnu magistrátu. Pokud disponujete zaručeným elektronickým podpisem, můžete formulář odeslat přímo na elektronickou podatelnu magistrátu či do datové schránky města (IDS: 497beyz).

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Návody a postupy v poplatkovém a daňovém řízení
Řešení životních situací na úseku místních poplatků

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu (DOCX 40,3 kB), 10.2.2012, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Formulář žádosti o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu
Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky (DOCX 33,8 kB), 10.1.2012, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Formulář žádosti o zapečetění sbírkové pokladničky
Registrace e-mailu nebo telefonu pro vyrozumívání v poplatkovém řízení (DOCX 40,3 kB), 22.7.2020, Vložil(a): Ing. Jan Mareš