Odbor školství - Dokumenty

MŠMT vydalo aktální informace o provozu škol a školských zaříení platné od 13. 9. 2021, více ZDE.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

  • Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
  • Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Manuál k provozu škol a testování v novém školním roce k nahlédnutí ZDE.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění covid-19 naleznete ZDE.

Legaslativní novinky ve školství od 1. září 2021, více ZDE.

Informace MŠMT pro školy k režimu návratu ze zahraničí naleznete ZDE.

Reakce MŠMT na výzvy k nedodržování opatření ve školách naleznete ZDE.

MŠMT: Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru, klikněte ZDE.

Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/.

Zajímají Vás platné právní předpisy MŠMT? Klikněte ZDE.

Při základních školách se zřizuje školská rada, viz § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Aktuální seznam členů školských rad chomutovských základních škol naleznete v níže uvedeném dokumentu.

Organizace školního roku 2021/2022 (PDF 142 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Organizace školního roku 2022/2023 (PDF 579 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2014/2015 do školního roku 2021/2022 - okres Chomutov (XLSX 12,2 kB), 6.10.2014, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Volební řád školské rady (PDF 838 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Zástupci zřizovatele ve školských radách od 1.9.2021 (XLS 33,5 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Činnost Odboru školství Magistrátu města Chomutova (DOC 44 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Zaměření a tvorba podpory sportu statutárního města Chomutova (DOCX 43,3 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Projekt „Společnou cestou“ (PDF 222 kB), 23.10.2020, Vložil(a): Libor Kuffa