Odbor sociálních věcí - Dokumenty

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů - článek (PDF 244 kB), 30.9.2021, Vložil(a): Marie Královcová
Ústecký kraj zahajuje kampaň na vyhledávání nových pěstounů - leták (PDF 1,4 MB), 30.9.2021, Vložil(a): Marie Královcová
Kontakty a rozdělení obvodů OSPOD (DOCX 112 kB), 6.10.2021, Vložil(a): Marie Královcová
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (DOCX 1,9 MB), 27.1.2021, Vložil(a): shalouzkova
Informační leták - náhradní rodinná péče (PDF 456 kB), 27.1.2021, Vložil(a): Marie Královcová
Informace o činnosti OSPOD  (PDF 334 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Informační leták - pro rodiče (PDF 740 kB), Vložil(a): shalouzkova
Informační leták - pro děti a mládež (PDF 787 kB), Vložil(a): shalouzkova
Informační leták - sociální kuratela pro děti a mládež (PDF 252 kB), Vložil(a): shalouzkova
Poučení dítěte (PDF 195 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti (PDF 402 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Poučení rodičů o styku s nezletilým dítětem (PDF 387 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Poučení rodičů - školní docházka (PDF 362 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Poučení rodičů o vedení dokumuntace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (PDF 207 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Poučení - domácí násilí (PDF 308 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Podpora standardizace OSPOD v Chomutově

Profesní vzdělávání zaměstnanců OSPOD v Chomutově (DOCX 1,5 MB), Vložil(a): shalouzkova
Prodloužení projektu Podpora standardizace OSPOD v Chomutově (DOCX 233 kB), Vložil(a): shalouzkova
Aktivity projektu Podpora standardizace OSPOD v Chomutově (DOCX 234 kB), Vložil(a): shalouzkova
Projekt podpora standardizace OSPOD v Chomutově - aktivita č.2 (DOCX 233 kB), Vložil(a): shalouzkova
Tisková zpráva k projektu Podpora standardizace OSPOD v Chomutově (DOCX 230 kB), Vložil(a): shalouzkova
tisková zpráva k projektu Podpora standardizace OSPOD v Chomutově
Projekt "Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí v Chomutově" (DOCX 225 kB), 10.2.2014, Vložil(a): Lucie Dvořáčková, DiS.
Aktuality k projektu Podpora standardizace OSPOD v Chomutově (DOCX 229 kB), Vložil(a): shalouzkova
Tisková zpráva - ukončení realizace (PDF 442 kB), 5.10.2015, Vložil(a): Jitka Bastlová
Školení 25.9.2015 (PDF 341 kB), 1.10.2015, Vložil(a): Jitka Bastlová
Skupinová supervize 11.9.2015 (PDF 874 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Oddělení terénní sociální práce

Telefonní seznam OTSP (XLSX 95,9 kB), 20.7.2021, Vložil(a): Marie Královcová
Euroklíč (DOCX 23,3 kB), 14.6.2021, Vložil(a): Marie Královcová
Pravidla pro přidělování bytů na půl cesty (PDF 132 kB), 22.9.2020, Vložil(a): Marie Královcová
Anketa pro seniory v Chomutově – výsledky šetření (DOCX 700 kB), 3.7.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (PDF 553 kB), 4.7.2018, Vložil(a): Marie Královcová
Grafické znázornění lokality střed města (PNG 1,1 MB), 4.7.2018, Vložil(a): Marie Královcová
Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění (DOC 130 kB), 17.5.2013, Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Chomutově

Lokální koncepce sociálního bydlení v Chomutově – 1. revize (PDF 1,3 MB), 24.9.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Metodika vyhodnocování úspěšnosti modelů sociálního bydlení (PDF 211 kB), 4.9.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Metodika spolupráce relevantních aktérů sociálního bydlení na lokální úrovni (PDF 349 kB), 4.9.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Návrh metod prevence ztráty bydlení (PDF 247 kB), 22.2.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Metodika hodnocení intenzity bytové nouze (PDF 349 kB), 22.2.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Průběžná evaluační zpráva (PDF 1,3 MB), 6.2.2019, Vložil(a): Marie Královcová
Metodika sociální práce v sociálním bydlení (PDF 515 kB), 14.11.2018, Vložil(a): Marie Královcová
Lokální koncepce sociálního bydlení v Chomutově (PDF 1,3 MB), 27.3.2018, Vložil(a): Marie Královcová

Podpora sociálního začleňování obyvatel v Chomutově pro oblast sociálního bydlení, dluhové problematiky a podpory ohrožených rodin

Koncepce protidluhové problematiky statutárního města Chomutova 2020 – 2024 (PDF 453 kB), 13.5.2020, Vložil(a): Marie Královcová

Strategický plán sociálního začleňování

Koncepce rodinné politiky statutárního města Chomutova 2013 - 2020 (DOC 734 kB), 15.5.2013, Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Akční plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb měst Chomutova a Jirkova 2018 (PDF 881 kB), 26.2.2018, Vložil(a): Marie Královcová

Preventivní aktivity odboru

Happy Day

Happy day - září 2015 (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Setkání pěstounských rodin

Vánoční setkání pěstounských rodin - prosinec 2017 (PDF 1,9 MB), Vložil(a): Marie Královcová
Setkání pěstounských rodin v Chřibské u Děčína - září 2016 (PDF 3,1 MB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Mikulášské setkání dětí z pěstounských rodin - listopad 2015 (PDF 779 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Víkendové pobyty dětí

Víkendový pobyt v Jesenici - září 2017 (PDF 6,8 MB), Vložil(a): Marie Královcová
Olympijský víkendový pobyt v Jesenici - červen 2017 (PDF 4,8 MB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Víkendový pobyt v Jesenici - září 2016 (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Pirátský víkendový pobyt v Jesenici - červen 2016 (PDF 2,1 MB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Indiánský víkendový pobyt v Blatně - září 2015 (PDF 782 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Vojenský víkendový pobyt v Blatně - září 2015 (PDF 2,1 MB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.
Indiánský víkendový pobyt v Blatně - červen 2015 (PDF 290 kB), Vložil(a): Bc. Michaela Veselá, DiS.

Zoopark

Zoopark Chomutov - srpen 2017 (PDF 544 kB), Vložil(a): Marie Královcová
Zoopark Chomutov - červenec 2016 (PDF 550 kB), Vložil(a): Marie Královcová
Zoopark Chomutov - červenec 2015 (PDF 1,1 MB), Vložil(a): shalouzkova
Zoopark Chomutov - červenec 2014 (PDF 462 kB), Vložil(a): Marie Královcová
Zoopark Chomutov - srpen 2013 (PDF 470 kB), Vložil(a): Marie Královcová