Odbor vnějších vztahů - Dokumenty

Související odkazy

Logo kvality MMCGPolitika kvality
Naším cílem je neustálé zlepšování kvality služeb poskytovaných klientům magistrátu, zkvalitňování činností při správě městského majetku a trvalé zvyšování kvality života v rámci udržitelného rozvoje při hájení veřejného zájmu.