Ostatní smlouvy 2015

d201500675 Smlouva o vzájemné spolupráci - EDUin, o. p. s. (PDF 1,9 MB), 9.12.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
d201500662 Smlouva o pronájmu reklamní plochy na vozidle - KOMPAKT spol. s.r.o. (PDF 92,3 kB), 2.12.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
d201500673 Smlouva o budoucí spolupráci - Masopust gastro s.r.o. (PDF 1,4 MB), 1.12.2015, Vložil(a): Anna Benešová
d201500652 Smlouva o vzájemné spolupráci - SPZ Triangle (PDF 2,5 MB), 19.11.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
d2015000515 Smlouva o zajištění reklamy - Ing. J. P. (PDF 96,6 kB), 7.7.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
d201500539 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Základní škola Chomutov, Školní 1480 (PDF 162 kB), 7.7.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
d201500538 Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Základní škola Chomutov, Hornická 4387 (PDF 223 kB), 7.7.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
d201500020 Licenční smlouva OSA - dětský koutek (PDF 5,4 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
d201500021 Příkazní smlouva - Otidea (PDF 3,3 MB), 24.2.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500007 - Příkazní smlouva - autorský dozor KASS I. etapa (PDF 6,1 MB), 29.1.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500348 Příkazní smlouva TDI - skládka  (PDF 2,8 MB), 27.4.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500351 Příkazní smlouva - kamery (PDF 2,3 MB), 12.5.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
201500394-Smlouva o poskytování služeb - Datasoft - man (PDF 0 B), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201500684 - prováděcí smlouva - exe,a.s. (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201500713 - DPCHJ a.s. - příkazní smlouva 12-2015 na dobu neurčitou (PDF 894 kB), 16.12.2015, Vložil(a): Ing. Romana Matějková
d201500636 Smlouva o spolupráci - Krušnohorské přírodě a historii blíž 1 (PDF 12,1 MB), 23.9.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500635 Smlouva o spolupráci - Krušnohorské Vánoce v záři světel 1 (PDF 12,2 MB), 23.9.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500637 Smlouva o spolupráci - Muzea v Krušných horách - tradice a budoucnost (PDF 12 MB), 23.9.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201500617 Příkazní smlouva - autorský dozor 1 (PDF 6 MB), 21.10.2015, Vložil(a): Jitka Andršová
d201600177 - DEXIA - Smlouva o úvěru (PDF 3,2 MB), 22.12.2015, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: Úvěr ve výši 450 000 000,00 Kč
Cena: 6M PRIBOR + 0,14 % p.a.
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2008
d201600177-1 - ČSOB - dodatek č. 1 k smlouvě o úvěru č. 100.701 uzavřené s Dexia ve věci postoupení pohledávky z úvěrové smlouvy na nového věřitele (PDF 1,6 MB), 22.12.2015, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: Postoupení pohledávky ve výši 392 727 272,74 Kč
Cena: 6M PRIBOR + 0,14 % p. a.
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2015
d201600177-2 - ČSOB - dodatek č. 2 k smlouvě o úvěru č. 100.701 (PDF 1,7 MB), 27.4.2016, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: Snížení úrokových nákladů
Cena: 1M PRIBOR + 0,11 % p.a.
Datum uzavření smlouvy: 27.4.2016