Ostatní smlouvy 2016

d201600303 - Smlouva o partnerství bez finančního příspěvku (PDF 1,4 MB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Smluvní strana: Montessori rodinná, mateřská škola o.p.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: "Chomutovské mikrojesle 1" a "Chomutovské mikrojesle 2"
Datum uzavření smlouvy: 2.6.2016
d201600152 - Smlouva o provedení supervize (PDF 391 kB), Vložil(a): Jitka Bastlová
Smluvní strana: EDOST, s.r.o.
Předmět smlouvy: Supervize OTSP Cena: 12 342 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 31.3.2016
Příkazní smlouva č.d201600091_Maš - Farmářské trhy 2016 (PDF 2,2 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Smluvní strana: Český um- Artificium Bohemicum
Předmět smlouvy/objednávky: farmářské trhy
Cena: 3.700/1 trh
Datum uzavření smlouvy: 1.2.2016
Příkazní smlouva d201600089_Maš - poradenství (PDF 6,1 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Smluvní strana: fyzická osoba
Předmět smlouvy/objednávky: poradenství
Cena: 35.000Kč
Datum uzavření smlouvy: 15.1.2016
d201600123, pojistná smlouva o havarijním pojištění vozidel č.2269175603 r.2016-2018 (PDF 2,3 MB), Vložil(a): Musilová Stanislava
Smluvní strana: právnická osoba
Předmět smlouvy/objednávky: pojistná smlouva o havarijním pojištění
Cena: 89218,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 3.2.2016
110-2006-xx-0007-01/14, Pojištění odpovědnosti vozidla dodatek č.14, 23.2.2016 (PDF 2,4 MB), Vložil(a): Musilová Stanislava
Smluvní strana: právnická osoba
Předmět smlouvy/objednávky: dod.č.14 k pojistné smlouvě
Cena: 766,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 22.2.2016
d201600142 Smlouva o poskytnutí služebního motorového vozidla pro služební a soukromé účely (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
Smluvní strana: MUDr. Marian Bystroň
Předmětu smlouvy/objednávky: Smlouva o poskytnutí služebního motorového vozidla pro služební a soukromé účely
Cena: dle skutečných nákladů
Datum uzavření smlouvy: 16.3.2016
d201600141 Licenční smlouva - OSA (PDF 1,8 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
Smluvní strana: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: Licenční smlouva o veřejném provozování
Cena: 3.478,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.3.2016
d201600177 - DEXIA - Smlouva o úvěru (PDF 3,2 MB), 22.12.2015, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: Úvěr ve výši 450 000 000,00 Kč
Cena: 6M PRIBOR + 0,14 % p. a.
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2008
d201600177-1 - ČSOB - dodatek č. 1 k smlouvě o úvěru č. 100.701 uzavřené s Dexia ve věci postoupení pohledávky z úvěrové smlouvy na nového věřitele (PDF 1,6 MB), 22.12.2015, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: Postoupení pohledávky ve výši 392 727 272,74 Kč
Cena: 6M PRIBOR + 0,14 % p. a.
Datum uzavření smlouvy: 22.12.2015
d201600177-2 - ČSOB - dodatek č. 2 k smlouvě o úvěru č. 100.701 (PDF 1,7 MB), 27.4.2016, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: Snížení úrokových nákladů
Cena: 1M PRIBOR + 0,11 % p.a.
Datum uzavření smlouvy: 27.4.2016
d201600233 Smlouva o nájmu movité věci (PDF 5,3 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
Smluvní strana: ALD Automotive s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: nájem movité věci
Cena: 325.759,20,- Kč
Datum uzavření smlouvy: 13.5.2016
d201600320 - Ing. Pour Jaromír Smlouva - Město Chomutov 2016 na pronájem reklamní plochy na vozidle pro SoS Chomutov na dobu 5 let 2016-2021 (PDF 279 kB), 1.6.2016, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Předmět smlouvy/objednávky: zajištění reklamy spočívající v prezentaci objednavatele na reklamní ploše na novém vozidle v rámci projektu "Auto pomáhá" seniorům
Cena: 40 000,00 Kč + DPH 21 %.
Datum uzavření smlouvy: 1.6.2016
d201600324 - H Z Brno spol. s r.o. - smlouva o provedení přezkoumání hospodaření SMCH a auditorského ověření úč. závěrky za období let 2016-2019 (PDF 699 kB), 8.6.2016, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: H Z Brno spol. s r. o.
Předmět smlouvy/objednávky: přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku statutárního města Chomutova a auditorského ověření účetní závěrky a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za období let 2016 - 2019
Cena: 401 720,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 8.6.2016
d201600326 licenční smlouva - poplatek OSA Chomutovské slavnosti (PDF 641 kB), Vložil(a): Silvie Škubová
Smluvní strana: OSA
Předmět smlouvy/objednávky: licenční smlouva Chomutovské slavnosti
Cena: 5.143 Kč
Datum uzavření smlouvy: 3.6.2016
d201600445 - Komerční banka, a.s. - Smlouva o úvěru č. 99015096921 ze dne 30.06.2016 (PDF 1010 kB), 30.6.2016, Vložil(a): Ing. Renata Gasperová
Smluvní strana: Statutární město Chomutov
Předmět smlouvy/objednávky: refinancování úvěru od Československé obchodní banky, a.s.
Cena: 1M PRIBOR - 0,04 % p. a.
Datum uzavření smlouvy: 30.6.2016