Parky a oázy klidu v centru města

Městský park

Největší a nejstarší chomutovský park se rozkládá nedaleko historického centra. Park vznikl na místě zvaném „Staré jezero“. Jeho úpravy byly zahájeny již v roce 1833 výstavbou střelnice, která byla o pět let později doplněna parkovou procházkovou cestou. Největší díl parku byl založen z rozhodnutí rady roku 1868, kdy byly neproduktivní bažiny a neúrodná půda přeměněny v městský park. Jeho dokončení proběhlo při úpravách po Průmyslové zemské výstavě v roce 1913. Měšťanská střelnice byla v letech 1905 až 1906 přestavěna do dnešní podoby divadla – dominanty na okraji parku. V létě zve park k posezení při pravidelných koncertech dechových hudeb a bývá též místem, kde se konají tradiční Chomutovské slavnosti.

Atrium Chomutovské knihovny

Jedno z nejkouzelnějších zákoutí v historickém centru města je atrium Střediska knihovnických a kulturních služeb. Renesanční arkádové nádvoří, atrium, spojuje náměstí 1. máje s komplexem budov jezuitského areálu, které jej obklopují. Výstavba areálu započala roku 1590 a inicioval ji Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší purkrabí Království českého, který přivedl roku 1589 jezuitský řád do Chomutova. Kromě jezuitské koleje a kostelů (prvotním byl Špejchar, později kostel sv. Ignáce), které atrium přímo obklopují, byla součástí areálu také nedaleká budova jezuitského gymnázia (dnes Oblastní muzeum). V příjemném prostředí atria se dnes konají svatby, koncerty, taneční i jiná kulturní představení a taktéž slouží jako galerie pod širým nebem artfaktům vzniklým při místních sochařských sympoziích.

Park s mini botanickou zahradou

Nově otevřený park, ve kterém je zřízena mini botanická zahrada, se nachází na okraji městské památkové zóny v sousedství areálu budov Okresního soudu. V tomto prostoru byl v minulosti městský hřbitov a již na přelomu 19. a 20. století zde byl vybudován park Theodora Körnera, který měl promenádní charakter. V současné době park slouží nejen k relaxaci a odpočinku, ale také jako mini botanická zahrada, která seznamuje návštěvníky s rostlinami typickými pro oblast Krušnohoří a s dalšími druhy.