Použitá Literatura

Binterová, Zdena a kol.: Dějiny Chomutova. MěÚ, Chomutov 1997
Bret, Vojtěch: Chomutov ve starých pohlednicích. FORTprint, Karlov 1992
Brožovský, Karel: Chomutov – historický průvodce a zajímavosti města. OŠK při MNV Chomutov,1998 Chomutov
Frič, Dušan: Československo – Průvodce. Olympia, Praha 1976
Kolektiv autorů: Chomutovsko slovem a obrazem. Okresní úřad Chomutov 1996
Kolektiv autorů: Chráněná území ČR – Ústecko. AOPK ČR, Praha 1999
Kuča, Ing. arch. Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – II. díl: H – Kole. Libri, Praha 1997
Profous, Dr. Antonín: Místní jména v Čechách.
Svobodová, M. a kol.: Geologie ČSSR – Český masív, 1. díl. SPN, Praha 1983
Váňa, Dr. Zdeněk: Pravěk Ústeckého kraje. KNV, Ústí nad Labem 1952
Vítek, Vladimír: Průvodce po archívních fondech a sbírkách. TEPS, Praha 1986
Zora, Petr: Severní Čechy. Olympia, Praha 1985