Přehled poskytnutých informací 2020

1_ODMĚNA TAJEMNÍKA

1_ŽÁDOST (PDF 115 kB), 6.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
1_ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ (PDF 411 kB), 28.1.2020, Vložil(a): Kuhn David

2_FORMULÁŘ

2_ŽÁDOST (TXT 621 B), 8.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
2_ODPOVĚĎ (PDF 184 kB), 15.1.2020, Vložil(a): Kuhn David

3_POLOHA RADARŮ

3_ŽÁDOST (DOCX 23,4 kB), 14.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
3_ODPOVĚĎ (PDF 492 kB), 29.1.2020, Vložil(a): Kuhn David

4_INVESTICE SMCH

4_ŽÁDOST (TXT 602 B), 15.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
4_ODPOVĚĎ (PDF 589 kB), 23.1.2020, Vložil(a): Kuhn David

5_RADARY

5_ŽÁDOST (PDF 10,3 kB), 15.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
5_ODPOVĚĎ (PDF 496 kB), 23.1.2020, Vložil(a): Kuhn David

6_MYSLIVECKÁ SDRUŽENÍ

6_ŽÁDOST (TXT 981 B), 20.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
6_ODPOVĚĎ (PDF 395 kB), 5.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

7_INFORMACE ZE SPISU

7_ŽÁDOST (PDF 417 kB), 24.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
7_ODPOVĚĎ (PDF 230 kB), 10.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

8 - CZECH POINT

8_ŽÁDOST (TXT 1,5 kB), 30.1.2020, Vložil(a): Kuhn David
8_ODPOVĚĎ (PDF 521 kB), 14.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

9_KAMENCOVÉ JEZERO

9_ŽÁDOST (TXT 1,1 kB), 2.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
9_ODPOVĚĎ (PDF 407 kB), 18.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

10_KOPIE PODNĚTU

10_ŽÁDOST (PDF 349 kB), 4.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
10_ODPOVĚĎ (PDF 286 kB), 14.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

11_INVESTIČNÍ PLÁN

11_ŽÁDOST (TXT 1,9 kB), 6.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
11_ODPOVĚĎ (PDF 296 kB), 14.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

12_POPLATKY ZA PSA

12_ŽÁDOST (DOCX 16,5 kB), 11.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
12_ODPOVĚĎ (PDF 322 kB), 14.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

13_BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 2019

13_ŽÁDOST (PDF 422 kB), 11.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
13_ODPOVĚĎ (PDF 298 kB), 14.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

14_VYLOUČENÉ LOKALITY

14_ŽÁDOST (PDF 7,2 kB), 12.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
14_ODPOVĚĎ (PDF 392 kB), 14.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

15_KOPIE DOKUMENTŮ ZE SPRÁVNÍHO SPISU

15_ŽÁDOST (PDF 26,4 kB), 12.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
15_SDĚLENÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ (PDF 391 kB), 18.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

16_SEVEROČESKÁ PLYNÁRENSKÁ A.S.

16_ŽÁDOST (PDF 38,8 kB), 9.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka
16_ODPOVĚĎ (PDF 296 kB), 9.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka

17_SHROMÁŽDĚNÍ

17_ŽÁDOST (TXT 83 B), 17.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
17_ODPOVĚĎ (PDF 393 kB), 18.2.2020, Vložil(a): Kuhn David

18_PRODEJ NEMOVITÝCH VĚCÍ

18_ŽÁDOST (PDF 18,1 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka
18_ODPOVĚĎ (PDF 743 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka

19_MEDIACE V OSPOD

19_ŽÁDOST (PDF 343 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka
19_ODPOVĚĎ (PDF 658 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka

20_KUPNÍ SMLOUVA

20_ŽÁDOST (PDF 166 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka
20_ODPOVĚĎ (PDF 718 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka

21_KOPIE SPISU

21_ŽÁDOST (PDF 725 kB), 26.2.2020, Vložil(a): Kuhn David
21_ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ (PDF 115 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Kuhn David

23_FINANCOVÁNÍ HOKEJOVÉHO KLUBU

23_ŽÁDOST (PDF 361 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka
23_ODPOVĚĎ (PDF 582 kB), 11.3.2020, Vložil(a): Štorkánová Jitka

24_SPRÁVNÍ ROZHODNUTÍ K ÚZEMÍ VE VÝSLUNÍ

24_ŽÁDOST (PDF 66,5 kB), 10.3.2020, Vložil(a): Kuhn David
24_ODPOVĚĎ (PDF 385 kB), 25.3.2020, Vložil(a): Kuhn David

25_PRONÁJEM POZEMKŮ - KAMENCOVÉ JEZERO

25_ŽÁDOST (PDF 377 kB), 19.3.2020, Vložil(a): Kuhn David
25_SDĚLENÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACE A ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ (PDF 415 kB), 3.4.2020, Vložil(a): Kuhn David

26_ROZHODNUTÍ StÚ - POZEMNÍ STAVBY

26_ŽÁDOST (PDF 308 kB), 24.3.2020, Vložil(a): Kuhn David
26_ODPOVĚĎ (PDF 386 kB), 8.4.2020, Vložil(a): Kuhn David

27_STAVBA KOVÁŘSKÁ

27_ŽÁDOST (PDF 48,6 kB), 27.3.2020, Vložil(a): Kuhn David
27_ODPOVĚĎ (PDF 384 kB), 14.4.2020, Vložil(a): Kuhn David

28_POČTY, MZDY A ODPRACOVANÉ HODINY ZAMĚSTNANCŮ - KORONAVIR

28_ŽÁDOST (PDF 479 kB), 1.4.2020, Vložil(a): Kuhn David
28_OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚHRADY ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE (PDF 304 kB), 16.4.2020, Vložil(a): Kuhn David

30_INFORMACE ZE SPISU

30_ŽÁDOST (PDF 46 kB), 14.4.2020, Vložil(a): Kuhn David
30_POSKYTNUTÍ INFORMACE A ČÁSTEČNÉ ODMÍTNUTÍ (PDF 306 kB), 28.4.2020, Vložil(a): Kuhn David

31_PRŮTAHY V ŘÍZENÍ

31_ŽÁDOST (TXT 1 kB), 24.4.2020, Vložil(a): Kuhn David
31_ODPOVĚĎ (PDF 299 kB), 11.5.2020, Vložil(a): Kuhn David

32_POLOHA RADARŮ A DALŠÍCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

32_ŽÁDOST (DOC 48,5 kB), 29.4.2020, Vložil(a): Kuhn David
32_ODPOVĚĎ (PDF 526 kB), 14.5.2020, Vložil(a): Kuhn David

33_AUTOŠKOLY

33_ŽÁDOST (XLS 51,5 kB), 14.5.2020, Vložil(a): Kuhn David
33_ODPOVĚĎ (PDF 305 kB), 27.5.2020, Vložil(a): Kuhn David

34_ŠKODNÍ UDÁLOSTI

34_ŽÁDOST (PDF 484 kB), 20.5.2020, Vložil(a): Kuhn David
34_OZNÁMENÍ O VÝŠI ÚHRADY ZA POSKYTNUTÍ INFORMACE (PDF 306 kB), 3.6.2020, Vložil(a): Kuhn David

35_VYPOŘÁDÁNÍ NÁMITEK PROTI ÚZEMNÍMU PLÁNU

35_ŽÁDOST (TXT 1,1 kB), 19.5.2020, Vložil(a): Kuhn David
35_ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ (PDF 401 kB), 2.6.2020, Vložil(a): Kuhn David

36_PRÁCE NA KAMENNÉ 5146 - BUDOVA B

36_ŽÁDOST (PDF 754 kB), 22.5.2020, Vložil(a): Kuhn David
36_ODPOVĚĎ (PDF 318 kB), 4.6.2020, Vložil(a): Kuhn David

37_MARINA - HLUK

37_ŽÁDOST (TXT 1,4 kB), 1.6.2020, Vložil(a): Kuhn David
37_ODPOVĚĎ (PDF 401 kB), 9.6.2020, Vložil(a): Kuhn David

38_INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MĚSTA

38_ŽÁDOST (PDF 98,4 kB), 2.6.2020, Vložil(a): Kuhn David
38_ODPOVĚĎ (PDF 338 kB), 17.6.2020, Vložil(a): Kuhn David

39_HODNOCENÍ PROJEKTŮ

39_ŽÁDOST (PDF 106 kB), 4.6.2020, Vložil(a): Kuhn David
39_ODPOVĚĎ (PDF 392 kB), 17.6.2020, Vložil(a): Kuhn David