Přehled sazeb poplatků ze psů

Přehledné uvedení všech druhů sazeb poplatku ze psů

 

Poplatky ze psů ve městě Chomutov

 

pes1

Pes chovaný u rodinného domu nebo na zahrádce

1. pes ………….500,- Kč

2. a další pes … 1.250,- Kč

Pes chovaný v bytovém domě se dvěmi a více byty

pes2

1. pes…………  1.500,- Kč

2. a další pes … 2.250,- Kč

pes3

Pes chovaný u jiného objektu

(hlídací pes u organizace nebo soukromého podnikatele)

1. pes…………  1.500,- Kč

2. a další pes … 2.250,- Kč

Pes jehož majitelem je starší 65 let

 

pes4

1. pes ………… 200,- Kč

2. a další pes … 300,- Kč

pes5

Pes jehož majitel je osoba nevidomá, bezmocná nebo držitel průkazu ZTP-P nebo ZTP. Provozovatelé útulku.

Zákonné osvobození

0,- Kč

Psi patřící městu Chomutov a jeho rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, psi sloužící Policii ČR, Armádě ČR nebo Vězeňské službě, psi se speciálním záchranářským výcvikem (osvědčení)

pes6

Osvobození obecně závaznou vyhláškou

0,- Kč

pes7

Psi převzatí z útulku města

Osvobození obecně závaznou vyhláškou

§   trvale

0,- Kč

 

Splatnost poplatku 1x za rok, termín splatnosti 31. 3. příslušného roku !!!