Přijímané dary (s výjimkou nemovitostí)

o201400456 darovací smlouva - Ústecký kraj (PDF 847 kB), 5.1.2015, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
o201400041 darovací smlouva- repre ples (PDF 1,1 MB), 11.4.2014, Vložil(a): Silvie Škubová
o201400042 darovací smlouva - repre ple (PDF 647 kB), 11.4.2014, Vložil(a): Silvie Škubová
o201400056 darovací smlouva - repre ples (PDF 1020 kB), 11.4.2014, Vložil(a): Silvie Škubová
o201400065 darovací smlouva - repre ples (PDF 868 kB), 11.4.2014, Vložil(a): Silvie Škubová
o201400205 darovací smlouva - Severočeské doly a.s. (PDF 3,1 MB), 17.6.2014, Vložil(a): Ing. Romana Matějková