Přírodní památka SLANISKO U ŠKRLE

Přírodní památkou bylo vyhlášeno v roce 2002. Posláním přírodní památky je zachovat význačné halofytní lokality s druhově bohatým výskytem slanobytných a xerotermních druhů a ochrana populací kriticky ohrožených druhů rostlin.

Katastrální území: Bílence
Výměra: 3,48 ha
Nadmořská výška: 250-265 m n. m.
Vyhlášeno: 2002