Projednávaná změna č. 1 Územního plánu Nezabylice

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Nezabylice (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
I.a Základní členění území (PDF 333 kB), Vložil(a): David Guske
I.b1 Hlavní výkres (PDF 393 kB), Vložil(a): David Guske
I.b5 Koncepce uspořádání krajiny (PDF 390 kB), Vložil(a): David Guske
II.a Koordinační výkres (PDF 3,2 MB), Vložil(a): David Guske
II.b Výkres širších vztahů (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
II.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2,7 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA