Změna č. 2 Územního plánu Vrskmaň

Návrh změny č. 2 Územního plánu Vrskmaň (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
1/a Výkres základního členění území (PDF 381 kB), Vložil(a): David Guske
1/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 426 kB), Vložil(a): David Guske
2a Koordinační výkres (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
2b Širší vztahy (PDF 4,6 MB), Vložil(a): David Guske
2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 439 kB), Vložil(a): David Guske

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Vrskmaň po veřejném projednání

Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek (PDF 442 kB), Vložil(a): David Guske
Návrh změny č. 2 Územního plánu Vrskmaň (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
1/a Výkres základního členění území (PDF 378 kB), Vložil(a): David Guske
1/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 423 kB), Vložil(a): David Guske
2a Koordinační výkres (PDF 6,9 MB), Vložil(a): David Guske
2b Širší vztahy (PDF 4,6 MB), Vložil(a): David Guske
2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 439 kB), Vložil(a): David Guske

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Vrskmaň pro veřejné projednání dne 21. 3. 2018

Návrh změny č. 2 Územního plánu Vrskmaň (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
1/a Výkres základního členění území (PDF 376 kB), Vložil(a): David Guske
1/b Hlavní výkres - urbanistická koncepce (PDF 423 kB), Vložil(a): David Guske
2a Koordinační výkres (PDF 4,9 MB), Vložil(a): David Guske
2b Širší vztahy (PDF 4,5 MB), Vložil(a): David Guske
2c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 425 kB), Vložil(a): David Guske