Projednávaná změna č. 2 Územního plánu Nezabylice

Podklady pro vydání změny č. 2 Územního plánu Nezabylice

Návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek (PDF 420 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část A. Výrok + B. Odůvodnění (PDF 612 kB), Vložil(a): David Guske
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 261 kB), Vložil(a): David Guske
I.a | Základní členění území (PDF 602 kB), Vložil(a): David Guske
I.b1 | Hlavní výkres (PDF 602 kB), Vložil(a): David Guske
I.b3 | Koncepce energetického řešení (PDF 602 kB), Vložil(a): David Guske
I.c | Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (PDF 608 kB), Vložil(a): David Guske
II.a | Koordinační výkres (PDF 14,6 MB), Vložil(a): David Guske
II.b | Výkres širších vztahů (PDF 4,2 MB), Vložil(a): David Guske
II.c | Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 651 kB), Vložil(a): David Guske

Návrh změny č. 2 Územního plánu Nezabylice pro veřejné projednání dne 15. 4. 2019

Textová část A. Výrok + B. Odůvodnění (PDF 432 kB), Vložil(a): David Guske
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 261 kB), Vložil(a): David Guske
I.a | Základní členění území (PDF 602 kB), Vložil(a): David Guske
I.b1 | Hlavní výkres (PDF 602 kB), Vložil(a): David Guske
I.b3 | Koncepce energetického řešení (PDF 602 kB), Vložil(a): David Guske
I.c | Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (PDF 606 kB), Vložil(a): David Guske
II.a | Koordinační výkres (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske
II.b | Výkres širších vztahů (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
II.c | Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 651 kB), Vložil(a): David Guske