Projednávaný nový Územní plán Jirkov

Nový návrh územního plánu pro společné jednání 17. 6. 2020

Textová část - návrh (PDF 1,8 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 2,7 MB), Vložil(a): David Guske
Odůvodnění - příloha č. 1 (PDF 528 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Základní členění území (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 2 MB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (PDF 284 kB), Vložil(a): David Guske
N4 Koncepce dopravní a technické infrastruktury (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
N5 Schema vymezení urbánních lokalit (PDF 833 kB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 3,7 MB), Vložil(a): David Guske
O2 Širší vztahy (PDF 56,9 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 2,2 MB), Vložil(a): David Guske
O4 Rozvoj ve vztahu k původní koncepci (PDF 680 kB), Vložil(a): David Guske

Návrh pro společné jednání

Územní plán Jirkov (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov základní členění (PDF 1,5 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov hlavní výkres (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov urbanistická koncepce (PDF 1,6 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov výkres dopravní koncepce a technické infrastruktruy (PDF 4 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov výkres VPS (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov širší vztahy (PDF 32,3 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov koordinační výkres (PDF 2,9 MB), Vložil(a): David Guske
Jirkov výkres ZPF (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně SEA a NATURA

1 Tit. list a obsah (PDF 50,3 kB), Vložil(a): David Guske
1 Vyhodnocení záměrů - tabulka (PDF 99,1 kB), Vložil(a): David Guske
2 Text (PDF 511 kB), Vložil(a): David Guske
2 Záměry k.ú. Březenec (JPG 360 kB), Vložil(a): David Guske
3 Záměry k.ú. Červený Hrádek (JPG 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
4 Záměry k.ú. Jindřišská (JPG 179 kB), Vložil(a): David Guske
5 Záměry k.ú. Jirkov (JPG 362 kB), Vložil(a): David Guske
Autorizovaný posudek dle § 45i Územní plán Jirkov (PDF 2,5 MB), Vložil(a): David Guske