Projednávaný nový Územní plán Údlice

Textová část - návrh (PDF 1,1 MB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
A1 / výkres základního členění území (PDF 848 kB), Vložil(a): David Guske
A2 / hlavní výkres (PDF 845 kB), Vložil(a): David Guske
A3 / koncepce dopravní infrastruktury (PDF 491 kB), Vložil(a): David Guske
A4 / koncepce technické infrastruktury - energetika (PDF 437 kB), Vložil(a): David Guske
A5 / koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství (PDF 509 kB), Vložil(a): David Guske
A6 / výkres veřejně prospěšných staveb a opatření (PDF 738 kB), Vložil(a): David Guske
B1 / Koordinační výkres (PDF 1,4 MB), Vložil(a): David Guske
B2 / Výkres širších vztahů (PDF 562 kB), Vložil(a): David Guske
B3 / Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (PDF 1024 kB), Vložil(a): David Guske