Projednávaný nový Územní plán Strupčice

Textová část - návrh (PDF 287 kB), Vložil(a): David Guske
Textová část - odůvodnění (PDF 464 kB), Vložil(a): David Guske
N1 Výkres základního členění území (PDF 1,3 MB), Vložil(a): David Guske
N2 Hlavní výkres (PDF 3 MB), Vložil(a): David Guske
N3 Výkres technické infrastruktury, doprava (PDF 3,3 MB), Vložil(a): David Guske
O1 Koordinační výkres (PDF 5 MB), Vložil(a): David Guske
O2.1 Širší vztahy dle KN (PDF 2,4 MB), Vložil(a): David Guske
O2.2 Širší vztahy dle ZÚR ÚK 2011 (PDF 7,3 MB), Vložil(a): David Guske
O3 Výkres předpokládané záboru půdního fondu (PDF 1,9 MB), Vložil(a): David Guske