Rada statutárního města

Činnost rady města se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Zákon mimo jiné praví: Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za její výkon odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby. Její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.

Termíny rady města v roce 2021

I. pololetí: 18.1., 1.2., 16.2., 8.3., 29.3.,12.4., 3.5., 24.5., 7.6., 28.6.

II. pololetí: 26.7., 23.8., 7.9., 20.9., 4.10., 25.10., 8.11., 29.11., 6.12.

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel.: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov-mesto.cz

Kontakty

Radní

primátor
ANO 2011
tel: 474 637 230
fax: 474 652 778
1. náměstek primátora
NOVÝ SEVER
tel: 474 637 210
2. náměstek primátora
NOVÝ SEVER
tel: 474 637 220
člen rady města, člen Finančního výboru, člen Komise investiční
ANO 2011
člen rady města, člen Výboru pro národnostní menšiny, člen Komise bezpečnostní
ANO 2011
člen rady města, předseda Komise pro cestovní ruch, člen Komise majetkové a likvidační
ANO 2011
člen rady města, předseda Komise životního prostředí
ANO 2011
člen rady města, člen Finančního výboru, člen Komise sociální
NOVÝ SEVER
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity, člen Komise dopravní
NOVÝ SEVER
člen rady města, člen Komise investiční
Komunistická strana Čech a Moravy
člen rady města, předseda Dopravní komise
Komunistická strana Čech a Moravy

Rada města - Komise