Smlouvy o dílo (2016)

d201600078 smlouva o zajištění vystoupení L. Bílé- ples 2016.pdf (PDF 3,8 MB), Vložil(a): Silvie Škubová
Smluvní strana: právnická osoba
Předmět smlouvy/objednávky: vystoupení ples
Cena: dle daňového dokladu
Datum uzavření smlouvy: 25.1.2016
d201600110 Smlouva o dílo - Zpracování projektové dokumentace pro modernizaci pobytových zařízení (PDF 825 kB), 8.2.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
Smluvní strana: Ing. Alena Kůrková
Předmět smlouvy/objednávky: Zpracování projektové dokumentace pro modernizaci pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov
Cena: 348 480 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 08.02.2016
d201600111_smlouva o dodávce programového vybavení CODEXIS (PDF 4 MB), 15.2.2016, Vložil(a): Ing. Václav Fiala
Smluvní strana: ATLAS consulting s.r.o..
Předmět smlouvy/objednávky: dodávka programového vybavení CODEXIS
Cena: 39.706,- Kč bDPH
Datum uzavření smlouvy: 18.02.2016
d201500619 -3 dodatek č. 3 k SoD (d201600115)- KASS II. etapa  (PDF 197 kB), 12.2.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
Smluvní strana: Gardenline s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: Řešení ústřední plochy v okolí budovy KASS a obchodního centra – prodloužení termínu realizace
Cena: 51 600 268,32 Kč
Datum uzavření smlouvy: 12.02.2016
d201600117 SoD Zhotovení projektové dokumentace - lesní cesta Partyzán (PDF 893 kB), 16.2.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
Smluvní strana: Ing. Břetislav Sedláček
Předmět smlouvy/objednávky: Zhotovení projektové dokumentace – lesní cesta Partyzán
Cena: 177 265 Kč
Datum uzavření smlouvy: 16.02.2016
d201600126 Smlouva o dílo na zhotovení polygrafických prací (PDF 328 kB), Vložil(a): Jitka Bastlová
Smluvní strana: Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Předmět smlouvy: Recept na omamné látky bez loga* podle vyhl. 54/2008 Sb. Cena: 8705 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.02.2016
d201600124 - Smlouva o poskytování poradenských služeb  (PDF 5,5 MB), 3.3.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
Smluvní strana: EuroPace s.r.o.
Předmět smlouvy/objednávky: Poradenské a konzultační služby
Cena: 181 500,- Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 03.03.2016
d201600131 - Štáfek - foto do kalendáře 2017 (PDF 440 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Smluvní strana: Miloš Štáfek
Předmět smlouvy: Fotografie pro kalendář 2017
Cena: 112 000 Kč
Datum uzavření smlouvy: 14.3.2016
d201200408 Smlouva o provedení sadových úprav (PDF 217 kB), 29.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: HERKUL a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: smlouva o provedení sadových úprav v rámci stavby Obchodního centra Evropa
Cena:
Datum uzavření smlouvy: 1.11.2012
d201200408 dod. č. 1 Smlouva o provedení sadových úprav (PDF 977 kB), 29.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: HERKUL a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: dodatek č. 1 ke smlouvě 201200408 - změna termínu provedení náhradní výsadby
Cena:
Datum uzavření smlouvy: 9.1.2014
d201200408 dod. č. 2 ke smlouvě o provedení sadových úprav (PDF 3,3 MB), 29.3.2016, Vložil(a): hhubalkova
Smluvní strana: HERKUL a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: provedení sadových úprav- změna vlastníka - RENT CZ spol. s.r.o.
Cena:
Datum uzavření smlouvy: 1.3.2016
201600155 Smlouva o dílo - výměna oken (PDF 5 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
Smluvní strana: Window Holding a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: výměna oken
Cena: 211.194,85,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 11.4.2016
d201600154 Smlouva o dílo - dodávka a montáž digitální úřední desky (PDF 5,9 MB), Vložil(a): Miroslava Tonová
Smluvní strana: Ki-Wi Digital s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: digitální úřední deska
Cena: 338.558,-Kč
Datum uzavření smlouvy: 28.4.2016
d201500676-1-dodatek č. 1 (d201600172) dodatečné stavební práce KASS - bourací práce (PDF 341 kB), 27.4.2016, Vložil(a): Jitka Andršová
Smluvní strana: MAPECO MOST, a.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: Dodatečné stavební práce KASS - bourací
Cena: 7 153 580,42 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.04.2016
d201600271 - oprava osvětlení vč. montáže a demontáží stávajících svítidel, likvidace odpadu na MŠ 17.listopadu čp. 4708 v CV (PDF 421 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: Lubomír Grič
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava osvětlení stávajících svítidel MŠ 17 listopadu čp. 4708 v Chomutově
Cena: 318 648,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2016
d20100232 - oprava sociální zařízení pro předškolní děti MŠ Kundratická čp. 4622 v Chomutově (PDF 442 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: L.A.Interiér, s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava sociální zařízení pro předškolní děti MŠ Kundratická čp. 4622 v Chomutově
Cena: 164 449,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 20.05.2016
d201600316 - oprava přístupových cest - MŠ Zahradní 5185,CV (PDF 455 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: Vodohospodářské stavby s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava přístupových cest MŠ Zahradní 5185 v Chomutově
Cena: 326 891,70Kč
Datum uzavření smlouvy: 08.06.2016
d201600315 - oprava elektroinstalace ZŠ Heyrovského Chomutov (PDF 404 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: MOSEP-Chomutov, s.r.o
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava elektroinstalace ZŠ Heyrovského Chomutov
Cena: 822 722,09Kč
Datum uzavření smlouvy: 01.06.2016
d201600302 oprava elektroinstalace ZŠ Hornická Chomutov (PDF 396 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: MOSEP-Chomutov, s.r.o
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava elektroinstalace ZŠ Hornická Chomutov
Cena: 1 216 292,31Kč
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2016
d201600314 - oprava cvičné kuchyňky - ZŠ Na Příkopech Chomutov (PDF 395 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: MALTIOP-EKO,s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava cvičné kuchyňky ZŠ Na Příkopech Chomutov
Cena: 796 943,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 6.06.2016
d201600327 - oprava školních družin na ZŠ Kadaňská Chomutov (PDF 400 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: ELA LITVÍNOV s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava školních družin ZŠ Kadaňská Chomutov
Cena: 718 537,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 13.06.2016
d201600412 - oprava sociální zařízení ZŠ Písečná (PDF 384 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: FAEN s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava sociální zařízení ZŠ Písečná 5144
Cena: 763 856,81Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.6.2016
d201600423 oprava sociální zařízení ZŠ Březenecká 4679 (PDF 388 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: FAEN, s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava sociální zařízení ZŠ Březenecká 4679
Cena: 942 723,10Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.6.2016
d201600413 oprava podlahy školní kuchyně ZŠ a MŠ 17.listopadu 4728 (PDF 393 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: L.A.Interier s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava podlahy školní kuchyně ZŠ a MŠ 17. listopadu 4728
Cena: 295 712,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.6.2016
d201600374 - oprava oplocení školní pozemku ZŠ a MŠ 17.listopadu 4728 (PDF 380 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: Jan Beránek
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava oplocení školního pozemku ZŠ a MŠ 17.listopadu 4728
Cena: 215 807,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.6.2016
d201600368 - oprava prostoru šaten ZŠ Školní - budova B (PDF 393 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: RIstavby CZ s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava prostoru šaten ZŠ Školní – budova B
Cena: 513 837,39Kč
Datum uzavření smlouvy: 21.6.2016
d201600371 - oprava osvětlení ZŠ Zahradní  (PDF 390 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: Sieber Petr
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava osvětlení ZŠ Zahradní
Cena: 243 684,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 9.6.2016
d201600369 oprava hygienického zázemí ZŠ Zahradní  (PDF 399 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: EMRITER v.o.s.
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava hygienického zázemí v učebnách ZŠ Zahradní
Cena: 211 756,05Kč
Datum uzavření smlouvy: 9.6.2016
d201600376 obnova zářivkového osvětlení v učebnách ZŠ Březenecká 4679 CV (PDF 371 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: IT Innovation s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: obnova zářivkového osvětlení v učebnách ZŠ Březenecká 4679, CV
Cena: 157 276,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 1.7.2016
d201600431 montáž oken a dveří v areálu TSMCH Na Moráni CV (PDF 398 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: JIPEPRODUCT s.r.o.
Předmětu smlouvy/objednávky: montáž oken a dveří v areálu TSMCH Na Moráni 4545 CV
Cena: 480 000,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 24.6.2016
d201600415 oprava dešťových svodů na objektu ZŠ Školní - budova B (PDF 348 kB), Vložil(a): Iva Warnická
Smluvní strana: Hák Miroslav
Předmětu smlouvy/objednávky: oprava dešťových svodů na objektu ZŠ Školní – budova B
Cena: 134 285,00Kč
Datum uzavření smlouvy: 29.06.2016