Chomutovská knihovna, příspěvková organizace

E-mail: reditel@chomutovskaknihovna.cz
Telefon: 606 561 653
Mobil: 474 619 333
IČ: 00360589
Datová schránka: vf7k8ry

Adresa

zvětšit mapu

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
Palackého 4995/85
430 11 Chomutov

Kontakty

Pobočka - knihovna Březenecká

Pobočka - Kino OKO

Výpůjční služby

Oddělení beletrie pro dospělé

 • zpřístupňuje uživatelům fond beletrie, poezie, divadelních her, komiksů, filmy na DVD a audioknihy

 • půjčuje čtečky e-knih

 • obaluje knihy pro veřejnost

Oddělení pro děti a mládež

 • zpřístupňuje uživatelům beletrii, naučnou literaturu, časopisy, filmy na DVD a hudební CD pro děti a mládež
 • organizuje exkurze, besedy, lekce čtenářské gramotnosti, knihovnické lekce
 • půjčuje do škol soubory knih k povinné četbě
 • organizuje tvořivé dílny a výstavy
 • obaluje knihy pro veřejnost

Oddělení naučné literatury

 • zpřístupňuje uživatelům fond naučné literatury, cizojazyčné literatury, regionální literatury a notovin
 • provozuje placenou meziknihovní výpůjční službu a mezinárodní meziknihovní výpůjční službu
 • obaluje knihy pro veřejnost

Čítárna a centrální evidence čtenářů

 • je informačním centrem pro čtenáře i veřejnost

 • zajišťuje centrální evidenci čtenářů s ohledem na ochranu osobních dat

 • vybírá registrační poplatky

 • zajišťuje čítárnu a půjčovnu novin a časopisů

 • nabízí reprografické služby, laminování a kroužkovou vazbu
 • zajišťuje přístup k internetu

 • půjčuje zvukové knihy ve formátu mp3 pro slabozraké a nevidomé

Studovna 

 • spravuje fond naučné literatury, regionální literatury, odborných časopisů a speciálních dokumentů a formou prezenčního půjčování je zpřístupňuje uživatelům    
 • archivuje regionální tisk 
 • zpřístupňuje internet, placené databáze Codexis a Anopress
 • zpracovává rešerše, zodpovídá dotazy faktografického a informačního charakteru
 • zajišťuje reprografické služby, skenování dokumentů
 • obaluje knihy
 • provozuje stroj na výrobu placek
 • součástí studovny je PC učebna s 8 počítači a dataprojektorem
 • absenčně půjčuje deskové a karetní hry, hudební CD a DVD

Oddělení doplňování a zpracování knihovních fondů

 • zajišťuje doplňování a zpracování knihovního fondu
 • nákupem a dary doplňuje exempláře domácích i zahraničních knihovních jednotek, retrospektivně doplňuje chybějící tituly domácích a zahraničních knihovních jednotek
 • zajišťuje řešení agendy spojené s ochranou osobních údajů
 • zajišťuje SW, HW a servis pro jednotlivá pracoviště Chomutovské knihovny včetně proškolení jejich využívání
 • zajišťuje správu a provoz knihovního systému - zajišťuje regionální funkce Chomutovské knihovny v oblasti:
  • jmenného a věcného zpracování knihovních jednotek do fondů obecních knihoven v regionu z prostředků obcí, a to na základě písemných dohod s obecními úřady

  • nákup, doplňování a zpracování knihovního fondu určeného pro výměnné soubory pro obecní knihovny v regionu z prostředků dotace na výkon regionálních funkcí

Vzdělávací oddělení

 • zabezpečuje mimoškolní vzdělávání formou výukových kurzů – jazykové kurzy, odborné kurzy a semináře, výtvarné kurzy, semináře a přednášky
 • pro seniory zajišťuje přednášky v rámci Akademie třetího věku

Oddělení kultury

Propagace

 • zpracovává veškerou propagaci na akcí knihovny – letáky, pozvánky, plakáty
 • zpracovává jednorázové tisky
 • zajišťuje zpracování propagace na objednávky, včetně grafických návrhů

Výstavnictví

 • dramaturgie výstav v galerii Lurago, galerii Špejchar, v kostele sv. Ignáce a v dalších výstavních prostorách knihovny
 • tvorba, organizace a realizace vzdělávacích programů v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví
 • tvorba a koncepce vzdělávací činnosti pro oblast výtvarného umění

Kultura

 • zajišťování koncertů, besed, přednášek, soutěžních přehlídek a agentážní činnosti v oblasti kultury
 • průvodcovské služby ve všech historických objektech spravovaných organizací

Kostel svatého Ignáce

Kostel byl postaven podle projektu stavitele Carla Luraga v letech 1663 – 1668. Je součástí rozsáhlého jezuitského areálu a jako řádový kostel sloužil do r. 1773. Poté byl ustanoven posádkovým kostelem až do r. 1948. Po rozsáhlé rekonstrukci (r. 1992 – 2000) byl pronajat církví státu a je v užívání Chomutovské knihovny.

 • autorské výstavy
 • koncerty, hudební i pěvecké
 • pravidelné prohlídky s odborným výkladem
 • svatební obřady

Otevírací doba

duben, květen, červen, září:

úterý a čtvrtek: 11–12, 14–15

sobota: 10–12

neděle: 14–16

 červenec, srpen:

úterý až neděle: 10–18

Galerie Špejchar

Galerie Špejchar se nachází v objektu bývalého jezuitského kostela a je součástí tzv. jezuitského areálu z 16. století. Po rozsáhlé rekonstrukci, koncem 20. století, zde vznikl výstavní prostor s balkonem v patře a třemi místnostmi ve sklepení. Vchod do galerie je z atria Chomutovské knihovny a je bezbariérový pomocí pojezdové plošiny.

Otevírací doba

pondělí až pátek: 09–17

sobota: 09–12

Poznámka: v měsících květen, červen a září má galerie otevřeno v sobotu do 17h a v měsících červenec a srpen v sobotu a neděli od 10h do 18h.

Galerie Lurago

Výstavní síň byla založena v r. 1989 v nově zrekonstruovaném jezuitském areálu ze 17. století. V roce 2001 byla přejmenována na Galerii Lurago (podle architekta italského původu, dle jehož návrhů byl postaven kostel sv. Ignáce, jenž je součástí téhož jezuitského areálu).

 • výstavní činnost, komentované prohlídky
 • koncerty

Otevírací doba

pondělí až pátek: 09–17

sobota: 09–12

Městská věž

Na chomutovském náměstí 1. máje přiléhá k děkanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie téměř 54 metrů vysoká Městská věž, která byla ke kostelu přistavěna v roce 1525 a v současnosti slouží jako vyhlídka.

Otevírací doba

duben, květen, červen, září:

úterý až sobota: 09–17

červenec, srpen:

úterý až neděle: 10–18

Atrium

Atrium – vnitřní dvůr, vymezený někdejší jezuitskou kolejí, arkádovou chodbou, špejcharem a kostelem sv. Ignáce. Do nynější podoby bylo rekonstruováno spolu s celým historickým areálem a v listopadu r. 1996 předáno k užívání veřejnosti. Průchod z náměstí 1. máje má původní raně barokní portál. Atrium je přístupno i bezbariérovým průchodem Chomutovskou knihovnou z Palackého ulice. 

 • klidné posezení
 • letní kavárna
 • koncerty, divadla, výstavy, soutěže, letní kino
 • svatby