Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace

V této podsekci jsou v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny:

  • návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu, ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem.
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

Za zveřejnění zodpovídá statutární zástupce organizace.

S případnými dotazy se obracejte na: Ing. Zbyněk Koblížek, tel. 474651438, www.tsmch.cz

Údaje o hospodaření organizace a účetní výkazy:

Rozpočet organizace

2018

Schválený rozpočet 2018 (XLS 179 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2017

Úprava schváleného rozpočtu TSmCh č. 1/2017 (XLSX 24,5 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený rozpočet 2017 (XLS 179 kB), 17.3.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený SVR pro období let 2019-2020 (XLSX 106 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš